Върни се горе

От 1 септември влиза в сила нова Методика за провеждане на съвместен контрол на лечебните заведения от Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса,съобщи министърът на здравеопазването Славчо Богоев на проведената пресконференция на ведомството.

Методиката е утвърдена от министър Славчо Богоев и д-р Иван Букарев, директор на НЗОК. С нея въвеждаме коренна промяна на философията за извършване на контролната дейност в здравната система, в защита на обществения интерес,коментира заместник-министърът на здравеопазването проф. Олег Хинков.

Подобряването на качеството на медицинското обслужване е един от основните приоритети в дейността на Министерството на здравеопазването през 2005 г., към което е насочена и новата методика. Чрез нея ще се подобри организацията на контрола не само в болничната дейност, но по цялата верига на лечението на всеки болен. Това е изключително важен елемент в политиката на Министерството на здравеопазването, посочи министър Богоев. Целта на въвеждането й е да се повиши качеството и ефективността на медицинската помощ чрез осъществяване на ефективен контрол върху дейността на лечебните заведения и оптимизиране на връзката между различните нива на медицинско обслужване на хората.

За да се гарантира защитата на правата на пациента ще се проследява цялостният процес на оказаната му медицинска помощ. Контролните механизми ще обхващат целия процес на диагностициране и лечение на пациентите - от общопрактикуващия лекар, през специалистите в доболничната помощ и адекватното лечение в болниците, а не както досега – да се извършват проверки на отделните лечебните структури.

Проверките не бива да се правят по осреднени индикатори за лечебна дейност, каза проф. Хинков. Според него връзката между болничната и доболничната дейност през последните години е нарушена. Проверките трябва да проследяват пътя на конкретния пациент през лечебните заведения. По този начин ще може да се съхрани интересът – и на отделния болен, и на обществото, което често плаща неправомерни разходи за дадено лечение.

Извършването на съвместни проверки от контрольори на районните центрове по здравеопазване и регионалните здравноосигурителни каси ще подобри ефекта от тяхната дейност. В момента регионалните структури на МЗ и НЗОК имат различни правомощия при проверките, констатирането на нарушения, издаването на актове и налагането на санкции, което затруднява ефективния контрол върху системата като цяло. С новата методика тяхната дейност ще се координира по-добре, ще се подобрят възможностите им за реакция при установяване на нарушения, проверки по сигнали на граждани.

Съвместните проверки, които ще извършват регионалните структури на МЗ и НЗОК ще са насочени към установяване на реалностите - до каква степен и как се осъществява качествено лечение на пациентите.

Сподели в: