Върни се горе

Министерството на здравеопазването изразява съжаление за невъздържаното поведение на “Търговска лига – Национален аптечен център” ЕАД – един от дистрибуторите на лекарства на пазара у нас.

Министерството на здравеопазването още веднъж заявява, че в момента в България няма криза в снабдяването на болниците с лекарства, която би поставила под опасност нормалния диагностично-лечебен процес в тях.Пациентите трябва да са спокойни, че тяхното лечение няма да се влоши вследствие поведението на един от търговците на едро с лекарствени продукти у нас. Още повече, че преди две седмици Браншовата стопанска камара на търговците на едро с лекарствени средства увери МЗ и българското общество, че нейните членове са в състояние да покрият 100% доставките на необходимите за страната лекарства. У нас са регистрирани 191 търговци на едро на лекарства.

Към днешна дата МЗ няма неразплатени задължения към фирмите-дистрибутори за лекарства по централните доставки.

При болничните лечебни заведения протича нормален процес на доставки на лекарства и заплащането им по реда на тяхното падежиране съгласно клаузите в сключените от тях договори.

Относно снабдяването с лекарства за онкологични заболявания, уточняваме, че МЗ спечели пред тричленен състав на ВАС заведените дела за обжалване на класацията за три продукта, но в момента тече законовата процедура за обжалването им пред петчленен състав на ВАС, до чието изтичане не могат да се сключат договори с класираната на първо място фирма. МЗ осигури и всички необходими задължителни ваксини.

Сметките на МЗ са в БНБ и разходването на наличностите в тях е под строг контрол, в рамките на утвърдения бюджет и в изпълнение на закона.Със средствата в тях се финансира дейността на цялата здравна система, която включва 142 бюджетни организации (центрове за спешна медицинска помощ, ХЕИ, домове за деца и др.), 176 болници, лекарства по централни доставки и други.

Министерството на здравеопазването не коментира измислени твърдения и други фантастични сюжети, разпространявани от търговски субекти на пазара, както и причините за тяхното невъздържано поведение.

Сподели в: