Върни се горе

Във връзка със създаваното от Българския фармацевтичен съюз напрежение и отправяните от съсловната организация призиви за ограничаване на достъпа на българските граждани до лекарства чрез затваряне на аптеки, Министерството на здравеопазването заявява, че подобни действия са неоснователни.
Няма никакви основания за създаване на хаос, свързан с цените на лекарствата в България.
В разработването на оспорваната от БФС наредба МЗ отчете приоритетно интересите на пациентите.

Обявените от БФС причини за протестните действия - продължаващата липса на диалог от страна на МЗ, незачитането на препоръките на БФС в качеството му на законова съсловна организация, както и изключването на съюза от процеса на изготвяне на промените в нормативната уредба, не отговарят на реалната ситуация.

При изготвянето на нормативните документи са проведени разговори и срещи с представители на всички сектори на фармацевтичната индустрия - производители, търговци на едро, търговци на дребно, представители на съсловните организации, представители на всички министерства, представители на комисиите по цени и позитивен списък с оглед спазване духа на закона и защита интересите на всички участници в процеса на осигуряване на лекарствени продукти за пациентите. При изготвяне на наредбата са взети приоритетно интересите на пациентите.

С приетата от Министерския съвет наредба намалението на надценките за аптеките е средно с 4-6%, което при добро управление на аптеката не може да доведе до фалити. Според наредбата определените надценки за лекарствата до 10 лв. е 22%,  от 10.01 лв. до 30 лв. – 20% и над 30 лева - 18%. 

През декември 2007 г. служебно бяха пререгистрирани цените на лекарствените продукти, продавани без рецепта, на лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание и на лекарствените продукти, включени в позитивния списък. Тези цени са в сила от 1 януари 2008 г. и са публично достъпни на сайта на Министерството на здравеопазването.

Не отговаря на истината твърдението на БФС за противоречия между нормативните документи на МЗ и НЗОК, което според съсловната организация ще доведе до неспазване на наредбата.

Новият Позитивен лекарствен списък е обнародван в извънреден брой на „Държавен вестник” от 27.12.2007 г. и влезе в сила.

НЗОК е провела процедури по договаряне на лекарствени продукти през 2007 г. съгласно действащата към момента на договарянето нормативна уредба. Договарянето осигурява лекарства на здравноосигурените лица при спазване на ПМС № 211, според което НЗОК не може да заплаща повече от стойността, заплащана от предходното договаряне. В спецификацията преди провеждане на договарянето НЗОК е посочила стойности, на които се продават лекарствата в аптеките. Вече са сключени договорите с производителите за новите лекарствени продукти от новия реимбурсен списък на НЗОК.

Към момента няма правно основание за стартиране на ново договаряне и корекции в равнищата на надценките. НЗОК работи с около половината от аптеките в страната. В договорите с аптеките няма да има изисквания за отстъпки, каквато бе практиката през 2006 и 2007 година.

Сподели в: