Върни се горе

МЗ даде широка публичност на извършената проверка от националния консултант по акушерство и гинекология

Министерството на здравеопазването е предприело всички мерки за изясняване на причините, предизвикали смъртта на родилката Русанка Матева в МБАЛ-Пазарджик и е изпълнило всички свои задължения. Не отговаря на истината изнесеното на пресконференция днес от адвоката на семейството на починалата родилка и нейни близки за укриване на медицинска информация.

Представители на ръководството на Политическа партия “Движение за равноправен обществен модел” (ДРОМ) бяха уведомени още на 28 октомври, на проведената среща със заместник-министъра на здравеопазването д-р Петко Салчев, за назначената на 20 октомври от министъра на здравеопазването проверка на националният консултант по акушерство и гинекология и за всички предприети действия от МЗ.

Целта на проверката е да се анализира цялостното провеждане на наблюдението и обслужването на бременните жени и родилките в двете области - от личния лекар и АГ-специалистите в извънболничната специализирана медицинска помощ до болничната помощ.

Проверката се провежда съвместно с контролните органи на Министерството на здравеопазването и районния център по здравеопазване в Пазарджик. В назначената от МЗ проверка по случая са взели участие общо 10 специалисти от доболничната и болничната помощ.

МЗ даде гласност на извършваната проверка и пред представители на медиите от Пазарджик на пресконференция, проведена на 12 ноември.

Представителите на ДРОМ бяха уведомени също така, че материалите по случая се намират в съответния компетентен орган – следствието в Пазарджик.

Ръководството на МЗ пое ангажимент резултатите от проверката да се направят публично достояние като им се даде гласност, което МЗ и извърши.

С резултатите от проверката са запознати и близките на г-жа Русанка Матева.

Аутопсионният протокол е подписан от националния консултант по съдебна медицина доц. Мария Грозева, ръководител на катедрата по патологоанатомия при Медицинския Факултет на Тракийския университет – Стара Загора. Комисията, ръководена от доц. Елиан Рачев, е установила, че причините за смъртта на Русанка Матева са в резултат от развила се остра кръвозагуба от матката, започнала непосредствено след раждането. Проведените диагностични, терапевтични и организационни мерки са адекватни на настъпилото тежко маточно кървене след раждането и са в съответствие с утвърдените медицински стандарти за поведение при такива тежки случаи. Съвпадат клиничната и патологоанатомичната диагноза по основното състояние и настъпилите усложнения.

В медицинската практика не съществува метод, с който да се прогнозира или профилактира възникването на амниотична емболия и нейните последствия. Смъртността при нея е над 85% - една десета от общата майчина смъртност. При настъпилата амниална емболия и рухването на хемостазеологичната система смъртта е била непредотвратима.

Министерството на здравеопазването заявява още веднъж, че не се провежда дискриминация срещу определени групи пациенти, в случая представители на ромското население. МЗ проведе поредица от срещи, включително и с представители на политическото ръководство “Евророма”, за набелязване на съвместни мерки по защита правата на пациентите от тези групи.

Сподели в: