Върни се горе

Въвеждането на електронното здравеопазване у нас, модернизиране на информационната система на здравеопазването и на комуникационните връзки в него, усъвършенстване на информационното осигуряване на управлението на здравната система и информационните технологии са основните приоритетни цели, които стоят пред Националния център по здравна информация (НЦЗИ).

Тези перспективи за развитие на дейността на центъра посочи неговият директор доц. Християн Грива по време на тържественото честване, с което днес, 3 октомври, НЦЗИ отбелязва 30 години от своето създаване.

„Високо ценя вашия принос за развитието на системата на здравеопазване в България и ви благодаря за подкрепата и волята да работим заедно за нейното модернизиране в съответствие с критериите на Европейския съюз”, се казва в поздравлението на министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски до всички специалисти, работили и работещи в центъра.

НЦЗИ е специализиран орган към МЗ за здравна статистика. Със своята дейност по информационно осигуряване на управлението в здравеопазването той има значима роля за успешното реализиране на националната здравна политика, а така също за подготовката на здравната система за отговор на новите изисквания при пълноправното членство на страната ни в ЕС.

В НЦЗИ се получава информация за дейността на всички лечебни и здравни заведения в страната. Годишно специалистите от центъра обобщават и анализират над 28 000 броя оперативни сведения и отчети. Успоредно с това всяка година в него се обработват близо 660 000 документа за временна неработоспособност и около 307 000 експертни решения за трайна неработоспособност.

Центърът дава годишно над 20 аналитични и информационни продукта за нуждите на МЗ, Министерството на труда и социалната политика, Министерски съвет, Президентството и Народното събрание.

НЦЗИ участва активно в международната мрежа за здравна информация. Той изпълнява ежегодно ангажимента на България към Европейското бюро на Световната здравна организация, като подава в СЗО информация по 70 индикатора на здравно-демографското състояние на населението, заболеваемостта и смъртността. Центърът предоставя здравна статистика от България на ЕВРОСТАТ, УНИЦЕФ и други международни организации.

Сподели в: