Върни се горе

След успешно приключили изпитвания на ново оборудване Националният център по хематология и трансфузиология получи разрешение от Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) за производство на човешки албумин и специфични имуноглобулини от дарителска кръв. Продуктите ще се произвеждат в реконструираното отделение “ Плазмени продукти “ в НЦХТ.

Работата на отделението за производство на лекарствени продукти от плазмен произход в НЦХТ се възстановява след двегодишно прекъсване. Отделението е обновено и оборудвано съссистема за подаване на въздух с контролирани параметри и отговаря на изискванията на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, добрата производствена практика и на европейските критерии и стандарти. Необходимите средства за ремонта в размер на 210 000 лв. са осигурени от Министерството на здравеопазването.

Обновената структура ще произвежда човешки албумин и специфични имуноглобулини от дарителска кръв и е единствен производител в България на анти Д ( Rho) имуноглобулин.

Капацитетът на производството включва преработка на около 10 000 литра плазма годишно, което ще покрие половината от годишните нужди на лечебните заведения в страната от албумин. Предвижда се произведеният анти Д (Rho) имуноглобулин да задоволи изцяло годишните нужди у нас.

Производството на 20% албумин във флакони и ампули ще позволи да се ограничи използването на плазма за клинични цели, ще повиши сигурността и безопасността на трансфузионната терапия.

Сподели в: