Върни се горе

Окончателният проект на Национална здравна стратегия 2007-2012 ще бъде изготвен и с участието на експерти от партньорските организации – членки на Икономическия и социален съвет на България (ИСС), стана ясно след проведената среща на министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски с председателя на ИСС доц. Лалко Дулевски и председателския съвет на ИСС. Срещата бе по покана на министър Гайдарски.

Ние искаме стратегията за развитие на здравеопазването да е наистина национален документ на съгласието, работеща програма с конкретни и ясни цели, посочи министър Гайдарски. Той оцени инициативата на Икономическия и социален съвет да консултира МЗ като израз на активната позиция на цялото общество за решаване на проблемите на здравеопазването. Министър Гайдарски заяви, че приема становището на Съвета от 25 юни, в което се препоръчва на МЗ да преработи проекта на стратегията с участието на експерти от организациите-членки на ИСС, не толкова като критика, а като подкрепа.

Проектът на Национална здравна стратегия бе предоставен за широко обществено обсъждане, като бяха получени над 100 предложения за промени в него от съсловни организации, научни медицински дружества, неправителствени организации, лечебни заведения, граждани. Първоначалният проект вече претърпя повече от пет варианта с корекции, каза още министър Гайдарски на срещата. По негово разпореждане работната група на МЗ е разгледала становището на ИСС и 15 от направените от него 16 препоръки ще бъдат отразени в документа. Сред основните препоръки на Съвета са на базата на анализа на състоянието на здравната система в България да се обосноват ясни цели за промени в политиката и мерките за здравеопазване; да се отчетат в нея по-ясно основните принципи на здравеопазването и социалната интеграция в Европейския съюз; да се изяснят принципите и характерът на финансирането на здравната система, както и разширяването на договорното начало в нея.

На срещата министър Гайдарски и Председателският съвет на ИСС се договориха да работят съвместно за увеличаване на финансирането на здравната система от бюджета, но при условия на ефективен и прозрачен контрол на разходите в системата. България е страната с най-малко отделяни от бюджета средства за здравеопазване на глава от населението в сравнение с всички държави-членки на ЕС, поясни по време на срещата министър Гайдарски. У нас тази стойност е приблизително 146 евро годишно, докато например в Швеция е 2500 евро, в Холандия –2600 евро, в Малта – 1300 евро, в Словакия –700 евро, в Литва – 560 евро.

В проекта на Национална здравна стратегия 2007-2012 са поставени девет стратегически цели за развитие на здравната система през следващите години. Основните насоки на работа, бъдещите мерки и действия ще бъдат обединени от стремежа да се подобри здравето на нацията чрез предоставяне на качествени и гарантирани здравни услуги. Предвижда се осигуряване на финансовата стабилност на националната система на здравеопазване чрез усъвършенстване на модела на задължителното здравно осигуряване и стимулиране развитието на доброволното здравно осигуряване.

Сподели в: