Върни се горе

Важен приоритет в Националната стратегия за борба с наркотиците 2003-2008 е изграждането на единно координационно звено, което ще събира информация от всички източници в страната, ще я анализира и ще я изпраща до изпълнителните органи в системата на МВР и извън нея, които ще предприемат мерки в борбата с предлагането и разпространението на наркотиците, съобщи на редовната пресконференция на ведомството министърът на здравеопазването доц. д-р Божидар Финков. В създаденото междуведомствено информационно звено ще участват служби от Министерство на вътрешните работи, Агенция “Митници”, Бюро за финансово разузнаване.

Към Министерство на здравеопазването ще бъде изградена подобна структура, която ще анализира в рамките на определени периоди събраната информация и предприетите мерки и ще подпомага страните на Европейския съюз в изграждането на планове за действие в борбата срещу наркотиците.

Глобалните цели на стратегията включват ограничаване употребата на наркотични вещества чрез осигуряване на ефективно лечение и превенция, намаляване предлагането на незаконни наркотични вещества, намаляване на незаконната търговия с химически вещества (прекурсори), използвани за производство на наркотици и засилване на граничния контрол.

Министерският съвет минимум два пъти годишно ще провежда специални заседания, посветени само на проблеми с наркотиците, ще се ангажира да получава информация и да взема решения по изпълнение на Стратегията за борба с наркотиците.

Към стратегията в момента се изготвя План за действие, в който са включени всички мероприятия, които следва да бъдат проведени, техните изпълнители, контролиращите звена, както и необходимите средства за тяхното финансиране.

Националната стратегия за борба с наркотиците е изградена с експертна помощ на специалисти от Великобритания, а финансовата подкрепа е на стойност един милион евро.

Сподели в: