Върни се горе

Специализираната болница за активно лечение по онкология в София е готова да предложи работа на колегите д-р Здраво Георгиев, д-р Ашраф Ал-Хаджудж, медицинските сестри Кристияна Вълчева, Нася Ненова, Валя Червеняшка, Валентина Сиропуло и Снежана Димитрова.

Болницата поема ангажиментите, свързани с тяхното професионално възстановяване.

Изпълнителният директор на болницата доц. Петранка Троянова информира днес министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски за решението на ръководството на лечебното заведение.

Сподели в: