Върни се горе

   Националната кампания на Министерство на здравеопазването “Как да се защитим от Хепатит В” се провежда с цел по-добро информиране на българското общество за болестта Хепатит В – начините на заразяване, симптомите, лечението и най-вече профилактиката на болестта.

   Националната кампания стартира на 24 април 2001г. в гр. Пловдив. Ще бъдат проведени семинари в 9 града в страната и в тях ще вземат участие около 2500 семейни лекари. Те ще имат възможност да дискутират проблема Хепатит В с едни от най-изтъкнатите наши специалисти – клиницисти в тази област – проф. Григор Мечков, проф. Захари Кръстев и проф. Антония Мендизова. Целта е, чрез семейните лекари да се постигне по-добро информиране на българските граждани за профилактиката на Хепатит В, защото именно личните лекари общуват най-интензивно и непосредствено с пациентите и тяхна грижа е да формират здравната култура на населението.

   В глобален мащаб, борбата с Хепатит В е сред приоритетните проблеми на медицината, особено през последното десетилетие. През 1991 година Световната здравна организация призова всички страни да включат до 1997 година имунизация срещу Хепатит В в Национална Имунизационна Програма. Повече от 100 страни, включително и България откликнаха на този призив. През 1992 година в България беше въведена задължителна имунизация срещу Хепатит В на всички новородени.

Сподели в: