Върни се горе

27 ноември – 3 декември 2006 г.Организатор: Координационен съвет на Националния план за действие „Храни и хранене”, 2005-2010 г.

13.30-14.00 часа – Пресконференция

Гранд Хотел София

Ул. Гурко 1, Зала Триадица, 1 етаж

Участници:

Д-р Атанас Додов - зам. министър на здравеопазването, председател на Координационния съвет за реализиране на Националния план за действие „Храни и хранене”, 2005-2010 г.

Д-р Снежана Алтънкова -директор на Дирекция „Обществено здраве”, Министерство на здравеопазването

Ст.н.с. д-р Стефка Петрова, дм - ръководител направление „Храни ихранене”, НЦООЗ, Национален координатор на Националния план за действие „Храни и хранене”, 2005-2010 г.

Д-р Е. Найденова държавен експерт, Дирекция „Образователна среда и образователна интеграция”, Министерство на образованието и науката

Модератор: д-р Снежана Алтънкова, Директор на Дирекция „Обществено здраве”, Министерство на здравеопазването

 

ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ

„Стратегии за превенция и намаляване на затлъстяването в България”

Гранд Хотел София

Ул. Гурко 1, Зала София, 2 етаж

14.00 –14.10 Откриване на Дискусионния форум от д-р Атанас Додов, зам. министър на здравеопазването, председател на Координационния съвет за реализиране на Националния план за действие „Храни и хранене”, 2005-2010 г.

14.10- 14.20 Поздравителен адрес от г-жа Стефка Костадинова, председател на Българския Олимпийски Комитет и г-жа Елена Йончева, журналист – патрони на Националната седмица за борба със затлъстяването

14.20 – 14.30 Поздравление от Проф. Д-р Л. Иванов, дмн, директор на Националния център по опазване на общественото здраве
14.30-14.40 Министерска Европейска Конференция за борба със затлъстяването, организирана от СЗО – препоръки за стратегии за действие – ст.н.с. д-р С. Петрова, дм, ръководител Направление „Храни и хранене”, НЦООЗ, Национален координатор на Националния план за действие „Храни и хранене”, 2005-2010 г.
14.40-14.50 Опитът на Програма СИНДИ в България за намаляване разпространението на затлъстяването - ст.н.с. д-р Н. Василевски, дм, зам. директор на НЦООЗ, директор на Програма СИНДИ в България
14.50– 15.00 Програма за обучение на здравословно и диетично хранене за лекари ендокринолози и пациенти с диабет и метаболитен синдром – проф. Д-р С. Захариева, дмн, ръководител на Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет, София

15.00 - 15.10 Национална програма „Редукция” за обучение на съвременна диагностика и лечение на затлъстяването – доц. д-р Д. Попова, дм, ръководител Клиника по метаболитни заболявания и диететика, Университетска болница „Царица Йоана”

15.10 - 15.20 Затлъстяване, сърдечен риск и възможности за контрол – доц. д-р Н. Гочева, дм, началник на Кардиологична клиника, Национална кардиологична болница, Национален консултант по кардиология

15.20-15.30 Проблеми и перспективи в обучението по хранене в медицинските университети и колежи у нас – проф. Д-р Б. Попов, дмн, ръководител Катедра „Хигиена, медицинска екология и хранене, Медицински университет , София

15.30 - 16.10 Кафе пауза 16.10 – 16.20 Здравното образование и възпитание в българското училище – д-р Е. Найденова, държавен експерт, Дирекция „Образователна среда и образователна интеграция”, Министерство на образованието и науката

16.20 - 16.30 Проблеми на храненето в общинските училища и детски градини – ст.н.с. д-р Г. Чавдарова, Изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България

16.30 – 16.40 Роля на хранителната и питейна индустрия за намаляване на риска от затлъстяване на населението - г-н Д. Зоров, председател на Българската асоциация на хранителната и питейна индустрия

16.40 – 16.50 Дейността на Държавната агенция за младежта и спорта за увеличаване физическата активност на младите хора у нас – представител на ДАМС

16.50-17.50 Дискусия

17.50-18.00 Закриване на Дискусионния форум - д-р Сн. Алтънкова, директор на Дирекция „Обществено здраве”, Министерство на здравеопазването

Сподели в: