Върни се горе

   Проект на Национална програма за развитие на инвазивната кардиология в Република България 2002-2008 г. бе приет от Ръководството на Министерство на здравеопазването днес.

  Програмата ще координира общата платформа, обединяваща медицински, социални и икономически фактори. Тя е разработена в съответствие с изискванията на Световната здравна организация, националните особености, социално-икономическите фактори и реформата в здравеопазването.

   Водещата роля на сърдечно-съдовите заболявания като основен фактор за смърт, инвалидизация, понижаване качеството на живот и негативни социални тенденции, определя приоритетното им място в националната здравна политика. Целта е да се подобри качеството и ефективността при лечение на тези заболявания и в частност инфарктът на миокарда, заболяванията на кръвоностните съдове, сърдечните аритмии и пороци.

   Ролята на инвазивната кардиология, нейните най-съвременни методи и технологии за ефективно лечение на сърдечно-съдовите заболявания, е от изключително значение в общите усилия на медицинската наука и здравеопазване. Тя отговаря на нуждата от своевременно и качествено лечение и гарантира по-добри медицински перспективи за болните от сърдечно-съдови заболявания.

Сподели в: