Върни се горе

Министрите на здравеопазването Славчо Богоев и на отбраната Николай Свинаров положиха днес, 6 април, първата копка на Националния медицински координационен център (НМКЦ).

Центърът ще ръководи и координира нуждите на гражданското здравеопазване в случай на авария, бедствие или терористична атака. Той се изгражда на територията на Военно-медицинска академия и ще поддържа сателитна връзка с подобни центрове и служби в други европейски страни. Предвижда се новата сграда да бъде завършена за 90 дни.

В кризисни моменти – при бедствие, авария или терористична атака, от първостепенно значение е бързата реакция, бързото вземане на решения, за да няма тежки загуби, подчерта министър Славчо Богоев на официалната церемония.

По думите на министър Свинаров, този проект е изключително важен за изграждането на новото ниво на сигурност за гражданите на страната при случаи на кризи.

Националният медицински координационен център бе създаден с Постановление № 197 на Министерски съвет от 3 август 2004 г. Той е пряко подчинен на министъра на здравеопазването. Центърът ще ръководи и координира оказването на медицинска помощ при ликвидиране на последствията, причинени от бедствия, аварии, катастрофи и терористични актове. Ще поддържа 24-часова връзка с различни ведомства, имащи отношение към ликвидиране последствията от бедствия, аварии, катастрофи и тероризъм като Държавна агенция “Гражданска защита”, Комисията по бедствия, аварии и катастрофи, МВР и др. Ще координира работата между националната система за спешна медицинска помощ, регионалните центрове по здравеопазване, лечебните и здравните заведения.

Бъдещата сграда ще е на три етажа, с разгъната площ от 1400 кв. м. Общата й стойност ще е 1,662 млн. лв. В момента в НКМЦ работят 13 специалисти.

Сподели в: