Върни се горе

Министерството на здравеопазването няма задължения към доставчици и дистрибутори на лекарствени продукти, медицински изделия и консумативи.

Всички необходими плащания за 2005 г. за лекарствени продукти и консумативи, осигурявани по централна доставка от МЗ, са извършени.

МЗ редовно се разплаща с доставчиците на лекарства и консумативи през 2006 г.

МЗ не е сключвало договори с доставчиците на лекарства и консумативи за болничните лечебни заведения, тъй като те са самостоятелни търговски дружества.

От началото на 2006 г. болниците с държавно участие не генерират нови задължения. Натрупаните до края на 2005 г. задължения ще бъдат изплатени разсрочено, чрез изпълнение на приетите от съветите на директорите на лечебните заведения погасителни планове.

Доставчиците и дистрибуторите на лекарствени средства и консумативи, сключили договори с болниците – търговски дружества, трябва да влязат в пряк контакт със съветите на директорите на съответните лечебни заведения за уточняване на задълженията и механизма и начина на тяхното погасяване.

Към 31 май задълженията на лечебните заведения с държавно участие за медикаменти и консумативи са в размер на 82,6 млн. лв., от тях просрочените задължения са 40 млн. лв.

Сподели в: