Върни се горе

Парламентът прие Националната здравна стратегия и плана за действие към нея. Стратегията има девет стратегически цели, които чертаят политиката на страната по отношение на здравеопазването.

„Това е една много важна крачка напред” - подчерта министър Евгений Желев във вчерашното си изказване пред парламента и посочи,  че стратегията е станала национална, защото е разработена от различни специалисти, от представители на  обществения сектор, синдикатите, работодателите и е била широко обсъждана.  Той заяви, че  до голяма степен е налице политически консенсус около документа. Бюджетът на цялата Национална здравна стратегия 2008-2013 г. е приблизително  15 млрд. лв. - по 3 млрд. лв. за сектора годишно, като всеки годишен план на база на стратегията ще разполага с толкова пари, колкото парламентът отдели и съответните политики ще бъдат покрити с толкова средства, колкото народното представителство определи за здравеопазване. Според министър Желев няма как да се направи финансов  план за стратегията за пет години напред. Сигурните средства за следващите пет  години са 60 милиона лева от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберколоза и малария, 147 милиона лева за здравеопазване по програма "Регионално развитие", 19 милиона лева по програма "Човешки ресурси" за профилактика на онкозаболяванията и 5 милиона лева за промоция на здравето.

От трибуната на Народното събрание министърът на здравеопазването  д-р Евгений Желев призова народните представители всички заедно да правят политика на здравеопазването и да се въздържат да правят политика със здравеопазването.Според него приемането на здравната стратегия между двете четения на бюджета дава шанс на народните представители да се позоват на една стратегическа цел за  финансова стабилност на здравеопазването.

Сподели в: