Върни се горе

С механизма за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества – лечебни заведения с над 50% държавно или общинско участие през 2004 г., регламентиран в предложения от Министерството на здравеопазването проект за инструкция, се гарантира обемът на средствата за работни заплати за лекарите от достигнатите реални разходи през 2003 г., както се регламентира и тяхното нарастване с процент от реализираното увеличение на приходите на болниците през 2004 г.

Механизмът предвижда формирането на работните заплати в болниците да става в зависимост от увеличението на общите приходи на лечебното заведение, които през следващата година ще са от два основни финансови източника – от Министерството на здравеопазването на база преминал болен, и от НЗОК на база клинични пътеки.

Ако лечебното заведение има увеличение на общите приходи от клинични пътеки и от преминал болен спрямо предходното тримесечие (за първото тримесечие на 2004 г. сравнението е с последното тримесечие на 2003 г.), то ще може допълнително да увеличи работните заплати с определен в инструкцията коефициент. Той е 0,3 за всеки процент от ръста на приходите.

Например: дадена болница има приходи 1 млн. лв. през последното тримесечие на тази година, а през първото тримесечие на 2004 г. ги увеличава на 1,1 млн. лв., т.е. увеличението е със 100 000 лв., или с 10%. Ако през последното тримесечие в този 1 млн. лв. приходи средствата за работни заплати са били 700 000 лв., през първото тримесечие на 2004 г. средствата за работни заплати могат да се увеличат с 3% от общите 10, или ще станат 721 000 лева.

Основните наредби, които са необходими за преговорния процес между НЗОК и БЛС по НРД 2004 – Наредбата за достъпа на здравноосигурените лица до лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ, Наредбата за профилактичните прегледи и диспансеризацията и Наредбата за основния пакет, който се гарантира от бюджета на НЗОК, са готови.

Наредбите бяха разработвани съвместно от експерти на МЗ и НЗОК. Работата по тях бе затруднена поради липсата на ясна визия от страна на НЗОК, честата смяна на позицията на оперативното ръководство на касата по предлаганите текстове в наредбите, неспазване на процедурата и непредоставяне своевременно на становища и решенията на УС на НЗОК, нежеланието да се следва единна национална здравна политика.

Приложното поле на тези наредби е да регламентират дейността на НЗОК. Затова ръководството на Министерството на здравеопазването смята, че от първостепенна важност е координацията между двете институции – МЗ и НЗОК, и възможността да се формулират действени принципи, които ще важат през 2004 г. с новия Национален рамков договор.

Наредбите са в процес на обнародване.

Сподели в: