Върни се горе

В „Държавен вестник”, бр. 102 от 20 декември 2005 г., са обнародвани наредби за изменение и допълнение на наредбите на Министерството на здравеопазването - Наредба № 38 за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, напълно или частично, на Наредба № 39 за профилактичните прегледи и диспансеризацията и на Наредба № 40 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.
Наредбите влизат в сила от 1 януари 2006 г.


Наредбите отразяват приоритетите в управленската програма на Министерството на здравеопазването и основните цели на водената национална здравна политика - подобряване на достъпа на българските граждани до качествени медицински услуги, и особено до специализирана медицинска помощ, повишаване на качеството на медицинското обслужване, засилване на профилактичните дейности с цел подобряване здравето на гражданите, гарантиране на заплащаните от НЗОК медицински услуги.
Според промените в наредбите задължителните профилактични прегледи ще обхванат всички български граждани над 18 г., а не само недиспансеризираните над 18 г. както досега. По желание на родителите прегледите по програма “Детско здравеопазване” на НЗОК могат да се извършват и от педиатър за всички деца (от 0 до 18 г.). Досега такава възможност имаха само децата от 0 до 2 г.
С новите разпоредби се разширява обемът на извършваните дейности от общопрактикуващите лекари – те вече ще извършват цитонамазка и ще вземат проба за окултни кръвоизливи. Тези изследвания са във връзка за злокачествени новоообразувания на млечната жлеза и на дебелото черво. На тази база общопрактикуващият лекар ще формира рискови групи за злокачествени новоообразувания на млечната жлеза, дебелото черво, шийката на матката, простата и рискови групи за сърдечносъдови и ендокринни заболявания. Лицата, които попадат в тези групи, ще бъдат насочвани за консултация със съответния специалист по профила на заболяването (АГ, уролог, гастроентеролог, вътрешни болести, ендокринолог и кардиолог).
Разширява се пакетът на някои специалности - например специалистите по вътрешни болести ще могат да извършват изследване на кръвна захар с глюкомер, специалистите по акушерство и гинекология ще могат да извършват трансвагинална ехография и ехография на млечна жлеза.
Специалистите ще могат да извършват и нови високоспециализирани дейности, които досега се извършваха само в лечебните заведения за болнична помощ и лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ с разкрити легла. Например, специалистите по ендокринология ще могат да извършват пункционна биопсия на щитовидна жлеза; в пакет “Кожни и венерически болести” е включена криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори; в пакет “Очни болести” е включена флуорисцентна ангиография на съдове на окото и др.
С определения от министъра на здравеопазването пакет болнична помощ през 2006 г. НЗОК ще заплаща лечението на здравноосигурените по 299 клинични пътеки.

Сподели в: