Върни се горе

Министърът на здравеопазването Славчо Богоев изпрати писмо до председателя на Управителния съвет на НЗОК Кирил Ананиев, до директора на НЗОК д-р Димитър Петров и до председателя на УС на БЛС д-р Андрей Кехайов във връзка с намаляването с 12% на заплащането по клиничните пътеки от НЗОК.

Въпросът за негативните последици от решението за намаляване на заплащаните от НЗОК цени на клиничните пътеки до края на годината бе поставен остро от директорите на болничните лечебни заведения на състоялото се днес, 8 октомври, Национално съвещание по проблемите на болничната помощ и политиката на Министерството на здравеопазването за нейното развитие и финансиране през 2004 година. В съвещанието участваха министърът на здравеопазването Славчо Богоев, заместник-министрите д-р Петко Салчев и д-р Любомир Куманов, директори и представителите на управителните органи на 70-те болници, които се финансират от бюджета на министерството (университетски, национални и областни).

С реалното намаляване на паричните потоци в рамките на 12%, заплащани от НЗОК, болниците са изправени пред трудното решение за трупане на допълнителни дългове и влошаване както на дейността им, така и на финансовите резултати”, се казва в писмото на министър Славчо Богоев до управителинет органи на НЗОК и БЛС. Като министър, който отговаря за цялостната здравна политика, министър Богоев е силно разтревожен при тази ситуация за възможностите на болничните лечебни заведения за продължават да оказват качествена медицинска помощ. Според него по този начин се създава напрежение в различните нива на медицинската помощ и се противопоставят работещите в тях.

Министърът на здравеопазването иска да получи от представителите на двете страни, подписали Националния рамков договор 2003, разчетите за договорените прогнозни обеми дейност по различните клинични пътеки, както и отчетни данни по кои клинични пътеки има превишение и по кои няма. Министър Богоев постаяв въпроса защо намаляването на цените е извършено автоматично за всички пътеки с еднакъв коефициент, а не по отделни пътеки, каквато възможност НРД допуска. Министърът на здравеопазването смята и че се нарушават индивидуалните договори на изпълнителите на медицинска помощ, тъй като предвиденото намаляване на цените обхваща минал период (то влиза със задна дата от 1 септември) и вече извършена дейност през този месец. Сред посочените в писмото на министър Богоев проблеми е и факът, че при разглежданата от Събранието на представителите на НЗОК и представена в МЗ корекция на бюджета на касата за 2003 г., свързана с недостига на средства за лекарства, ситуацията във връзка с болничната помощ не е докладвана и не е постъпило предложение за необходимостта от корекция и в заплащането на болничната помощ.

Министърът на здравеопазването Славчо Богоев предлага на управителните съвети на НЗОК и БЛС внимателно да преценят възникналата ситуация и да се помисли по възможността за корекция на бюджета на НЗОК и в частта за болничната помощ или да се мобилизират ресурсите, които да позволят да не се намаляват договорените цени и финансовите средства.

Сподели в: