Върни се горе

България е първата страна в региона, която от 2003 г. провежда системна и последователна политика за насърчаване на доброволното и безплатно консултиране и изследване на ХИВ. В момента в страната функционира мрежа от 15 кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН (КАБКИС).

Десет от тях са разкрити в Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ), 4 - в неправителствени организации и 1 - в Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), която е Национална потвърдителна лаборатория п o HIV . Тяхната дейност се подкрепя финансово от програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, изпълнявана от Министерството на здравеопазването с безвъзмездна помощ от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

Кабинетите са стратегически разположени в 11 от най-големите градове в страната - София, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Варна, Плевен, Велико Търново, Благоевград, Русе, Пазарджик и Перник, което дава възможност на голяма част от населението да използва услугите, предлагани в тях.

В кабинетите работят професионалисти, които са преминали обучение от международни и наши консултанти. Екипите спазват в работата си основните принципи за директен и доброволен достъп, предоставяне на качествени услуги – консултиране и изследване за ХИВ, гарантиране конфиденциалността на споделената от клиента информация, анонимност, уважение и зачитане на клиента.

В кабинетите се предоставят следните услуги:

  • Пред-тестово консултиране – фаза, при която консултантът подготвя клиента за провеждането на тестуването, дава достоверна информация за ХИВ и СПИН, обсъжда личния рисков профил на клиента и възможните резултати от изследването;
  • Тестуване за ХИВ – изследването се провежда само при декларирано съгласие от страна на клиента. То може да бъде анонимно и/или конфиденциално. Всеки клиент се изследва под персонален идентификационен код.
  • Насочване към медицински или социални служби – консултантът насочва клиента към подходящите места за лечение или социална помощ, ако резултатите от консултирането и теста изискват това;
  • След-тестово консултиране – тази фаза зависи най-вече от резултата от теста за ХИВ/СПИН. Ако резултатът е негативен се обсъждат начините за превенция чрез възприемане на безопасни практики, които биха могли да включват употреба на презервативи или игли за еднократно ползване в случай, че лицето е интравенозен наркоман. Ако пък резултатът е положителен, консултът е длъжен да окаже емоционална подкрепа на клиента и да го насочи към подходящите медицинските служби, които ще поемат лечението му.
В София, Русе и Пазарджик има КАБКИС с разширени функции, които предлагат безплатна диагностика и лечение на инфекции предавани по полов път.

През 2005 г. по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд, за изграждането и оборудването на нови кабинети, както и за снабдяването на всички КАБКИС с консумативи и материали, бяха предоставени 66422долара.Дейността на кабинетите се подпомага и от „Националната програма за профилактика и контрол на ХИВ/СПИН 2001-2007 г.”, която се финансира от бюджета на МЗ.

От разкриването на първите кабинети през април 2003 г. до края на 2005 г. във всички кабинети за ХИВ са се изследвали общо над 15540 души, като при 20 лица е доказано, че са ХИВ–серопозитивни, съобщи на пресконференция днес д-р Тонка Върлева, директор на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”.

Най-младият регистриран е на 20 години, а най-възрастният - на 62 години. В КАБКИС разкриваемостта на случаи с положителен ХИВ статус е 5-6 пъти по-голяма.

Данните за посетилите КАБКИС към Националната потвърдителна лаборатория по ХИВ в НЦЗПБ показват, че 38 % от изследваните са на възраст до 25 години, 39% -на възраст от 25 до 35 години, 11% са на възраст от 36 до 45 години и около 10% - над 45 години.

През юни 2005 г. Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” стартира зелена телефонна линия. Посещаемостта на линията през декември 2005 г. се е увеличила 11 пъти.

През 2004 г. във всички КАБКИС в страната през пълния процес на консултиране и изследване са преминали общо 4544 души, а през 2005 г. почти два пъти повече – около 8510 души. Освен нарастването на общия брой клиенти, получили консултиране и изследване за ХИВ съгласно националните стандарти, нараства и броят на тези, които споделят защо желаят да узнаят своя статус. През 2005 г. най-голям брой консултирани и изследвани са регистрирани в РИОКОЗ, Стара Загора – 1493 души, следвани от РИОКОЗ, Варна – 1179 души и РИОКОЗ, Бургас – 1064. През 2005 г. са предоставени консултативни услуги и изследване за ХИВ на около 800 лица, лишени от свобода.

Увеличава се посещаемостта в КАБКИС в месеците ноември и декември, отчете още д-р Върлева.През 2004 г. общата месечна посещаемост на всички кабинети е била между 300 и 380 души в сравнение с посещаемостта през ноември и декември същата година – респективно 495 и 639 души. Същата тенденция се наблюдава и през 2005 г. Средната месечна посещаемост на всички кабинети е между 450 и 560 души в сравнение с ноември и декември 2005 г. – съответно 1094 и 1694 души. Това рязко нарастване в края на всяка година се свързва предимно с периода около 1 декември – Световния ден за борба със СПИН, когато се организират мащабни национални и местни кампании. През 2004 г. националната кампания имаше за фокус превенцията на ХИВ сред младите жени и момичета с мото: „Ти решаваш!”, а през 2005 г. националната кампания беше под надслов: „Изследвай се за ХИВ/СПИН! Анонимно и безплатно!”.

През втората фаза на Програмата ще бъдат разкрити още 10 КАБКИС в различни региони на страната, като целта е техния брой да достигне 25, т.е. мрежата от кабинетите ще покрие цялата страна. Ще бъде доставен и един мобилен кабинет с предоставяне на консултиране и изследване за уязвимите мобилни групи.

Предвижда се през 2006 г. за дейности, свързани с предоставянето на анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН от Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, да бъдат изразходвани 81 192 щатски долара.

Сподели в: