Върни се горе

Започната от Министерството на здравеопазването на 30 май проверка по повод информациите за партида гръцки снакс, внесен в България, съдържащ неразрешен оцветител, показа, че през 2002 г. МЗ е издало санитарно разрешително на фирма “Инкофудс” ЕООД за внос на 10 продукта, сред които и “царевични пръчици CHEETOS PIZZA”.

Документацията, представена за издаване на разрешителното, е окомплектована съгласно изискванията на действащата Наредба № 27 на МЗ за внос на стоки, имащи значение за здравето на населението (ДВ бр.75/1995г). В документацията липсва информация за наличие в продукта на оцветител “пара ред”.

С оглед изясняване на случая и недопускане на неблагоприятен ефект върху здравето на населението заместник-министърът на здравеопазването и главен държавен санитарен инспектор д-р Любомир Куманов издаде заповед, с която се разпорежда:

1. Отменя се разрешението за внос на продукт “царевични пръчици CHEETOS PIZZA” от Санитарно разрешително № 03148/2002 г., издадено на фирма “Инкофудс” ЕООД, София.

2. Задължава се фирма “Инкофудс” ЕООД да изтегли от пазара всички количества на “царевични пръчици CHEETOS PIZZA”.

3. Столична РИОКОЗ да постави под възбрана изтеглените от пазара количества от продукта и да вземе проби за извършване на лабораторен анализ.

4. Всички РИОКОЗ да извършат проверки за наличие на цитирания продукт в търговската и складова мрежа в страната. Намерените количества да бъдат поставени под възбрана.

Изпратено е писмо до Посолството на Гърция у нас с молба за предоставяне на информация за предприети мерки от страна на гръцката служба за контрол на храните.

След приключване на лабораторния анализ на снакса МЗ ще излезе с окончателно становище по случая.

Сподели в: