Върни се горе

През 2005 г. продължава тенденцията за увеличаване на броя на кръводарителите

За трета поредна година в рамките на пролетната Национална кампания за безвъзмездно и доброволно кръводаряване Министерството на здравеопазването, Националният център по хематология и трансфузиология, Българският червен кръст, със съдействието на Светия синод на Българската православна църква организират на Цветница, 16 април (неделя), кампания за безвъзмездно и доброволно кръводаряване под надслов “Запалете свещичка, дарете живот”.

Временни пунктове за кръводаряване в София ще бъдат разкрити към пет православни храма:

“Св. Александър Невски" – на площад “Св. Александър Невски”, в автобус за кръводаряване

“Света Неделя" – Аулата на Богословския факултет

Покров Богородичен " – Енорийски център, до Руски паметник

Свети Седмочисленици" - до 6-то основно училище

Свети Георги" – ул. “Хан Аспарух” №9, Стоматологичен център №1

Всяка година през месеците април и май се провежда пролетната Национална кампания за безвъзмездно и доброволно кръводаряване. Основната цел на кампанията “Запалете свещичка, дарете живот” е даряването на кръв да стане част от светлия християнски празник на надеждата - Цветница. Да дадеш надежда за спасение в този ден е изключителна проява на милосърдие и съпричастност. С този жест на Цветница благотворителността и щедростта придобиват чувствителните измерения на споделената човечност. Ежедневната необходимост от преливане на кръв на много деца, родилки и болни хора е равнозначно на спасяване на живота им.

На Цветница през 2005 г. в София, Варна и Бургас кръв дариха над 110 души.

По време на Пролетната кампания за безвъзмездно и доброволно кръводаряване тече и студентска кръводарителска кампания. В София тя започна на 3 април с организиране на акции за кръводаряване в Софийския университет, Университета за национално и световно стопанство и Университета за архитектура, строителство и геодезия.

През 2005 г. бяха проведени две кампании (пролетна и есенна) за доброволно и безвъзмездно кръводаряване сред студентите в страната. Само в София екипи на Националния център по хематология и трансфузиология, БЧК, доброволци от Младежкия Червен кръст и студентските организации работиха сред младежите от 30 висши и средни учебни заведения. При проведените 55 акции за безвъзмездно кръводаряване над 1000 студенти и ученици проявиха желание да дарят кръв, като 800 от тях дариха. През 2005 г. около 4500 млади хора дариха кръв.

Политиката на МЗ в областта на трансфузионната хематология е насочена към осигуряването на безопасни кръв и кръвни продукти в достатъчно количество и с качество, отговарящо на строгите международни критерии. Кръвонабирането, преработката, диагностиката, контролът, съхранението и разпределянето на кръвта и кръвните компоненти у нас са съобразени напълно с европейските стандарти.

През месец май Националният център по хематология и трансфузиология ще проведе 46-тата Национална конференция по трансфузионна хематология . На конференцията ще бъде представен анализ на дейността на центровете и отделенията за трансфузионна хематология през 2005 г.

Данните сочат, че през 2005 г. продължава тенденцията, макар и бавно, за увеличаване на броя на безвъзмездните кръводарители . През 2005 г. те са с 524 в повече в сравнение с 2004 г. Увеличили са се кръводаряванията в центровете по трансфузионна хематология – с 3288, за сметка на рязкото намаляване в отделенията по трансфузионна хематология към областните болници, където броят е намалял с 2864. Най-чувствителен е този спад в Бургас – с 856 по-малко, София област – с 391, Ловеч – с 333, Шумен – с 304, Русе – с 273.

Относителният дял на безвъзмездните кръводарители е 96%, като близо 3/4 от тях са мъже. 86% от всички безвъзмездни кръводарители са от градовете. Дарилите за първи път са 21,9%. По този показател България изпреварва страни като Швейцария, Швеция, Холандия, Обединеното кралство, Австрия и Гърция. По-висок е този процент в Сърбия и Черна гора, Македония, Румъния и Германия.

Кръводарителите на 1000 души население у нас са 19,23. По този показател водят Австрия - с 67,4, Словения – 54,4, Гърция – 34,2, Швеция – 30,5. Най-много безвъзмездни кръводарители у нас има във възрастовата граница 30 - 40 години.

При проведеното през 2005 г. проучване за първи път се предоставят данни за броя на хората, изявили желание да дарят кръв, и за получилите отказ поради това, че не отговарят на показателите и критериите за кръводаряване.

През 2005 г. над 16 7 000 българи са изявили желание да дарят кръв. По-малко от 10% от тях са отложени от кръводаряване по различни медицински показания, като временно - 5,5% или 9248 души, и трайно - около 3,1%.

След концентрация на всички дейности по диагностика и преработка на дарената кръв в НЦХТ и регионалните центрове по трансфузионна хематология в Пловдив, Плевен, Стара Загора и Варна, и сключването на договори между центровете и областните многопрофилни болници с отделения по трансфузионна хематология, обемът на дейностите е увеличен с 1,5 пъти.

За втора поредна година, в съответствие с изискванията на Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, министърът на здравеопазването утвърди план за видовете и количествата кръв и кръвни съставки за осигуряване на медицинските нужди на лечебните заведения за болнична помощ и диспансери с легла. В рамките на планираните количества през 2005 г. болниците и диспансерите с легла са получили безвъзмездно диагностицирани и преработени кръвни съставки. Тяхното качество отговаря на изцяло на строгите международни критерии за безопасност и ефикасност.

Сподели в: