Върни се горе

Делегация на Министерството на здравеопазването участва в 1-ия международен конгрес в рамките на Трансграничната Програма на тема: „Организацията и функциониране на трансграничен мобилен център за предотвратяване на гинекологични ракови заболявания”. Програмата е в рамките на Общностната инициатива INTERREG ІІІ А с организатор Противораковата болница „Теагенио” в Солун. Като основен акцент в докладите на участниците в проявата беше изведена политиката на превенция, с която да се предотвратяват раковите заболявания и последиците им върху личността, обществото и околната среда.

В приветствието на министъра на здравеопазването д-р Евгений Желев до участниците в конгреса, прочетено от главния секретар на МЗ доц. Красимир Гигов, беше подчертано, че програмата за мобилни кабинети в трансграничните райони е поредна добра стъпка в дългогодишното успешно  сътрудничество между България и Гърция в областта на здравеопазването, която има важна роля за насърчаване на директните контакти и обмяната на опит между лечебните заведения и здравни структури в двете страни.  По проект на  INTERREG ІІІ А  с водеща страна Министерство на здравеопазването и социалната солидарност на Гърция и партньори българското Министерство на здравеопазването и РИОКОЗ-Смолян и Благоевград бяха създадени центровете за обществено здраве в Килкис, Неврокопи и Ехинос, предназначени за нуждите на населението в трансграничния район на двете държави. Благодарение на финализирания трансграничен проект „Организация и работа на мобилен трансграничен скрининг-кабинет за превенция на гинекологичните ракови заболявания” в 18 трудно достъпни селища до българо-гръцката граница е извършен скрининг на повече от 2500 души. Всички тези усилия имат една цел - превенция на здравето, подобряване на достъпа на населението до информация особено по трансграничните рискови фактори и като цяло промоция на качествени здравни услуги и повишаване качеството на живот, беше изтъкнато в приветствието на министър Желев. Подчертано беше, че спектърът на сътрудничеството между България и Гърция обхваща и взаимодействие в областта на спешната медицинска помощ, електронното здравеопазване, добри практики при прилагане на директивите на ЕС по отношение на качеството на питейните води в граничните райони, реализиране на съвместни проекти за подобряване на здравното обслужване и здравните грижи, финансирани със структурните фондове на ЕС и др. Като ясен показател за ползотворното  сътрудничество министър Желев посочи и постигнатите резултати и успешното приключване на редица проекти в рамките на трансграничното сътрудничество в обмяната на опит в надзора на заразните болести и граничния контрол на епидемиологичната обстановка за значими за двете страни заболявания.  

В рамките на 1-ия международен конгрес по Трансграничната Програма  „Организацията и функциониране на трансграничен мобилен център за предотвратяване на гинекологични ракови заболявания”  български и гръцки учени представиха изводи и добри практики в клиничната дейност в областта на диагностицирането и терапията на рака на шийката на матката, рака на гърдата, хирургически техники, първична превенция /ваксини/ за рака на цервикса на матката. С подчертан интерес бяха посрещнати данните от доклада „Мобилните центрове в България като добра практика за навременна диагноза и превенция”, представящ   опита на нашата страна в диагностиката и превенцията на раковите заболявания в рамките на извършен скрининг в периода юли-октомври 2008 г. в градовете Пазарджик, Монтана, София, Добрич и Ямбол.   Широк отзвук предизвика и презентацията на д-р Армен Христамян от Онкодиспансера – гр. Пловдив за диагностиката, терапията и проследяването на рака на шийката на матката, в който беше представен клиничен опит на базата на извършени 10 000 прегледани пациенти със симптоми на заболяването.

Българските участници посетиха и водещата ракова болница в Северна Гърция „Теагенио” в гр. Солун, където бяха запознати с организацията и дейността по профилактика и лечение на раково болни пациенти. Дейността на създадените мобилни екипи е насочена към обхващане на хората в труднодостъпните и отдалечени райони и годишно обслужва 120 000 пациенти като им осигурява всички етапи на лечението, информира управителят на „Теагенио” д-р Димитриос Христоянис.   На проведената среща с д-р Василиос Делис, директор на ІV здравна префектура за Северна Гърция,  по предложение на доц. Красимир Гигов бяха договорени конкретни форми на сътрудничество и обмяна на опит в областта на раковите заболявания между Националната онкологична болница-София и Противораковата болница в Солун.

Сподели в: