Върни се горе

На съвещанието ще бъдат разгледани и дискутирани резултатите от дейностите по контрола на ХЕИ през 2002 г. върху водоизточниците в страната, качеството на атмосферния въздух, шума в населените места, безопасността на храните, общата заразна заболяемост, имунизационния обхват, изследванията за СПИН и др.

Ще бъде проследено и реализирането на националните програми по репродуктивно здраве, профилактика и контрол на ХИВ/СПИН и полово предавани болести, ограничаване на тютюнопушенето, профилактика, ранна диагностика и лечение на туберкулоза, профилактика и намаляване на йоддефицитните заболявания и др. На срещата също така ще бъдат обсъдени проблемите при реализацията на задачите по държавния санитарен и противоепидемичен контрол и профилактиката на болестите и промоцията на здраве, както и насоките за дейност през 2003 г.

На 23 април 2003 г. в хотел “Интерхотел” от 10 до 11 часа ще бъде дадена пресконференция за журналисти.

 

Сподели в: