Върни се горе

Всяка година по инициатива на Световната здравна организация 20 октомври се отбелязва като Световен ден за профилактика на заболяванията, причинени от недостатъчен прием на елемента йод. През 1990 г. Световната здравна асамблея прие, че йодният дефицит е най-големият причинител на умствена изостаналост, която може да бъде предотвратена. По данни на Световната здравна организация около 1,5 млрд. души от населението в света живее в условията на постоянен йоден дефицит.

България е една от eвропейските страни с ендемично разпространение на йодния дефицит, характерен за планинските и полупланински райони. У нас тези райони заемат 1/3 от територията на страната и в тях живеят около 3,7 млн. души.

През 1989 г. се установява, че заболяемостта е нараснала на 23,3% и Министерството на здравеопазването алармира правителството да бъдат предприети мерки за предотвратяване и ликвидиране на йоддефицитните заболявания и нарушения. С постановление на Министерския съвет и заповед на Главния държавен санитарен инспектор се въвежда всеобща профилактика на заболяванията и нарушенията с йодирана готварска сол и се забранява продажбата на нейодирана готварска сол в търговската мрежа.

През 2001 г. Министерството на здравеопазването утвърди с наредба изискванията към състава и характеристиките на солта за хранителни цели, едно от които е задължителното съдържание на йод от 28-55 мг/кг.

Усилията на Министерството на здравеопазването за елиминиране на йоддефицитните заболявания като медицински и социален проблем са били подкрепяни от УНИЦЕФ, СЗО и Международния комитет за контрол на йоддефицитните заболявания и нарушения.

В периода 1992-2003 г. България беше посетена от мисии на УНИЦЕФ и Международния комитет за контрол на йоддефицитните заболявания и нарушения. Според оценката на последната мисия, проведена през есента на 2002 г., България е достигнала критерия на СЗО за осигуреност на населението с йодирана сол, а изградената мониторна система за контрол на солта за хранителни цели за съдържание на йод може да послужи като модел на редица страни в Европа.

От средата на 2002 г. с финансовата помощ на Американската агенция за международно развитие започна изпълнението на проект за оценка на ситуацията, укрепване на лабораториите за контрол на солта в ХЕИ, повишаване професионалната компетентност на здравните специалисти и информираността на населението за профилактиката на йодния дефицит чрез използване на йодирана сол.

Прпез май-юни 2003 г. бе проведено национално репрезентативно проучване за разпространение на йодния дефицит сред деца и бременни в 10 региона в страната. Данните от него сочат, че с предприетите мерки за осигуряване на населението само с йодирана сол е постигнато значително снижаване на гушавостта (под 10 %) в ендемичните райони.

Във връзка с изпълнението на съвместен проект на МЗ и УНИЦЕФ “устойчиво елиминиране на йоддефицитните заболявания” на 23 и 24 октомври ще се проведе курс-обучение на специалисти от 14 ХЕИ в страната за контрола на йодираната сол.

Сподели в: