Върни се горе

По повод Международния ден на семейството – 15 май, Министерството на здравеопазването организира Кампания за оказване на квалифицирана психиатрична помощ на хора, претърпели домашно насилие, преживели или били обект на агресия. Инициативата е в подкрепа на Националната кампания за защита от домашно насилие и на Кампанията на Съвета на Европа за борба с насилието върху жени, включително и домашното насилие, и в изпълнение на ангажиментите по Програмата за превенция и защита от домашно насилие за периода 2007-2008 г. на Министерския съвет.

На 15 май психиатри и клинични психолози от 17 лечебни заведения в страната ще извършват безплатни прегледи и ще консултират всички желаещи, които са преживели насилие, били са обект на агресия, изпаднали са в криза или депресия. В София прегледите ще се извършват в университетските болници „Александровска” и „Свети Наум”, и Областния диспансер за психични заболявания със стационар. В останалите градове – Пловдив, Варна, Велико Търново, Бургас, Търговище, Добрич, Хасково, Русе, Смолян, Кюстендил, Стара Загора, Видин, Монтана и Дупница, специализираният прием ще се оказва в центровете по психично здраве, поликлиничните отделения и консултативно-диагностичните блокове към лечебните заведения.

Освен на 15 май, някои от болниците и диспансерите в страната ще продължат да предоставят психиатрична помощ през цялата 2007 г. Областните диспансери за психични заболявания в Бургас и Велико Търново, както и многопрофилните болници в Дупница и Кюстендил ще приемат всеки работен ден, МБАЛ Видин и Областният диспансер в Хасково – два пъти в седмицата, а областните диспансери в Смолян и Добрич – веднъж седмично.

В подкрепа на кампанията участват Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката и неправителствени организации, работещи за превенция и защита от домашното насилие.

Списък на участващите в кампанията лечебни заведения с посочени адреси, телефони за контакти, имена на консултиращите лекари-специалисти, кабинети и часове за прием.

Сподели в: