Върни се горе

По повод 1 декември - Световен ден за борба срещу СПИН, Министерството на здравеопазването и Програмата за развитие на ООН (ПРООН) организират следните по-важни съвместни прояви в страната:

- На 1 декември (понеделник) от 11.00 часа ще бъдат открити 4 нови кабинета за анонимно и и безплатно консултиране и изследване за СПИН.

Кабинетите са в: V ДКЦ, София (бившата Студентска поликлиника, ет. 1, кабинет 15, тел. 02/931-20-91/288 и 02/831-20-17), в ХЕИ - Велико Търново (ул. «Н. Габровски» № 23, ет. 5, стая 504, тел. 062/4-78-91 и 062/62-22-61), ХЕИ - Стара Загора (ул. «Стефан Караджа»,№ 10, ет. 1, тел. 042/60-24-68) и ХЕИ –Благоевград (ул. «Братя Миладинови» №2, партер, тел. 073/88-53-21). Кабинетите се разкриват с финансовата подкрепа на Световната здравна организация.

- За всички лаборатории на ХЕИ, КВД, НЦЗПБ и НЦН за безплатно изследване през декември са предоставени 17 000 теста за СПИН.

- Министерството на здравеопазването и Програмата за развитие на ООН ще подкрепят финансово и логистично местните стратегически планове за превенция на ХИВ/СПИН в градовете: Благоевград, Бургас, Варна, Габрово и Стара Загора. През 2003 г. в тях бяха създадени местни обществени комитети за превенция на ХИВ/СПИН.

- Финансово и логистично със средства на МЗ и ПРООН подкрепят Коалиция АНТИСПИН за организирането на кампания за 1 декември – Световен ден за борба срещу СПИН. Кампанията ще бъде дългосрочна и ще продължи до юни 2004 г. Мотото на кампанията е «Подай ръка».

- Всички новоокрити лица своевременно се насочват към Инфекциозна болница – София, където се предоставя безплатна антиретровирусна терапия.Годишната терапия на едно лице с ХИВ/СПИН е между 6000 и 11 000 долара.Със средства на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария ще бъде разкрито второ отделение по СПИН във Варна.

Епидемията от ХИВ/СПИН продължава да нараства.По оценка на UNAIDS и СЗО в света има над 40 милиона мъже, жени и деца, които живеят с ХИВ и СПИН. Над 29 млн. от тях живеят в Африка, 6,6 млн. души - в Азия, 1,5 млн. - в Южна Америка и 1 млн. - в Източна Европа. Броят на заразените деца е над 2,5 млн.

По оценка на различни организации новоинфектираните само през 2003 г. са около5 милиона, а починалите - над 3 милиона.

Всеки ден в света около 14 000 души продължават да се заразяват с ХИВ, вирусът, който причинява СПИН. Всеки ден в света около 8500 души умират от ХИВ/СПИН.

От началото на епидемията над 20 млн. души вече са починали. Около 70% от заразяванията са в резултат на сексуални контакти между мъже и жени и 5-10% - в резултат на сексуални контакти между мъже.

В България към 26 ноември 2003 г.в Министерството на здравеопазването са регистрирани 458 ХИВ-серопозитивни лица, от които 128 са обявени за болни от СПИН. Всяка седмица у нас 1 човек се заразява с ХИВ.

Оkoло 69% от заразените са мъже и 31% - жени. Около 71% от серопозитивните лица са на възраст от 20 до 39 години. Най-засегната е възрастовата група между 20 и 29 г. – около 40%. Водещият път на предаване е сексуалният – 91%, 8% са заразени по кръвен път и 1% - по вертикален път (майка-дете).

Около 61% от всички регистрирани ХИВ-серопозитивни лица са регистрирани в София (140), Бургас (69), Варна (38) и Пловдив (35).

От началото на 2003 г. броят на новооткритите заразени с ХИВ лица е 56, от които 40 мъже и 16 жени. През 2002 г. бяха регистрирани общо 43 ХИВ-серопозитивни. Най-младите заразени с ХИВ мъж и жена през 2003 г. са на 19 години.

Министерството на здравеопазването има изключително отговорни функции и задачи като главен изпълнител на програмата “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, която се реализира съвместно с ПРООН и се финансира от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. Подписаното тази годинаспоразумение между Министерството на здравеопазването и Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария предвижда предоставяне на безвъзмездна помощ на обща стойност 6 894 270 долара за периода 2003-2005 г. Утвърждаването и реализацията на програмата са резултат от сериозното внимание, което министерството обръща на значимостта на проблема у нас. Основният акцент в работата на всички институции, ангажирани с нея, е да осигурят най-благоприятните условия за постигане на добри резултати в превенцията на разпространението на болестта у нас. Целта на програмата е да се задържи ниското ниво на разпространение на ХИВ в страната чрез укрепване на инфраструктурата и изграждане на капацитет в националния отговор по проблемите на ХИВ/СПИН; да се намалят рисковите поведения сред уязвимите групи; да се осигури достъп на целевите групи и хората, живеещи с ХИВ/СПИН до грижи и качествено лечение.

Израз на тази политика на МЗ е и изпълнението на Националната програма за профилактика и контрол на СПИН и полово предавани болести 2001-2007 г. За дейности, свързани с реализацията й през 2003 г. от бюджета на Министерството на здравеопазването са заделени около 4 млн. лв., от които над 1,6 млн. лв. са за предоставяне на безплатна антиретровирусна терапия на лицата с ХИВ/СПИН.

През 2003 г. за дейности, свързани с превенцията, обучението и организиране на кампании от различни донорски агенции на Програмата за развитие към ООН - България бяха предоставени 238 168 долара. Основни донори са УНИЦЕФ, Глобалната програма за борба срещу СПИН, Фондът за народонаселение, Световната здравна организация и Канадската агенция за международно развитие.

Сподели в: