Върни се горе

Във връзка с разпространени изявления за незаплащане от МЗ за оказана спешна помощ на нехоспитализирани пациенти в „Пирогов”, информираме:

Съгласно утвърдената Методика за субсидиране на преобразуваните лечебни заведения, МЗ заплаща по 20 лв. за извършена оценка на здравословното състояние и поставяне на индикации за спешно състояние на пациенти, които не са хоспитализирани в същата болница.

В приложение към методиката са посочени 48 лечебни заведения, които получават финансиране от МЗ за тази дейност.

Субсидията се определя за всяка болница тримесечно. Лечебните заведения получават авансово заплащане за дейността, която МЗ субсидира съгласно тази методика, а на тримесечие - след представяне на отчетите за извършената дейност, се извършва изравняване на сумата и пълното й изплащане.

Съгласно методиката за първото тримесечие на 2007 г. МЗ е превело на „Пирогов” авансово 128 000 лв. за дейностите, субсидирани по методиката (диализна дейност и поставяне на индикации за спешно състояние на пациенти, които не са хоспитализирани в болницата).

По отчетни данни, през първото тримесечие на тази година в МБАЛСМ „Пирогов” е оказана спешна помощ на 42 098 пациенти, които след това не са хоспитализирани (а не на 100 000, както се съобщава). На тази база, както и на база броя извършени диализи, МЗ изплаща на „Пирогов” изравнителна субсидия в размер на 850 000 лв. Сумата се превежда до края на тази седмица.

Сподели в: