Върни се горе

За четвърта поредна година в рамките на пролетната Национална кампания за безвъзмездно и доброволно кръводаряване Министерството на здравеопазването, Националният център по хематология и трансфузиология, Българският червен кръст, със съдействието на Светия синод на Българската православна църква организират на Цветница, 1 април (неделя), акция за безвъзмездно и доброволно кръводаряване под надслов “Запалете свещичка, дарете живот”.

Временни пунктове за кръводаряване в София ще бъдат разкрити към пет православни храма:
      “Св. Александър Невски"
– на площад “Св. Александър Невски”, в автобус за кръводаряване
      “Света Неделя" – Аулата на Богословския факултет
      “Покров Богородичен" – Енорийски център, до Руски паметник
      “Свети Седмочисленици" - в 6-то основно училище
      “Свети Георги" – ул. “Хан Аспарух” №9, Стоматологичен център №1

За десета поредна година през месеците април и май се провежда пролетната Национална кампания за безвъзмездно и доброволно кръводаряване. Целта е да се информират българските граждани за безвредността и безопасността на кръводаряването, да се обясни, че безвъзмездното и доброволно кръводаряване е без алтернатива, че то е първата стъпка към осигуряване на безопасни, качествени, сигурни и ефективни кръвни съставки. Чрез тези кампании медицинските специалисти се обръщат към хората, за които думите благотворителност, взаимопомощ, хуманност са част от житейското верую.

Кампаниите се организират с мисълта, че благоденствието на обществото се гради върху отговорността, съпричастността, взаимопомощта, проявени от членовете му, върху разбирането, че да получиш, трябва да дадеш.

Да дариш кръв, а с нея и надежда за спасение на всички, чийто здраве и живот зависи от кръвопреливането, в светлия християнски празник на надеждата – Цветница, е изключителна проява на милосърдие и съпричастност.

На Цветница през 2006 г. само в София кръв дариха над 100 човека.


По време на Пролетната кампания за безвъзмездно и доброволно кръводаряване тече и студентска кръводарителска кампания. В София тя започва на 11 април с организиране на акции за кръводаряване в 25 висши учебни заведения и факултети. Партньори при организирането на кампанията са БЧК, студентски организации като Студентски съвет на СУ, клуб по парапланеризъм „Смуглянка”, „Хепасист” и други.

През 2006 г. бяха проведени две кампании (пролетна и есенна) за доброволно и безвъзмездно кръводаряване сред студентите в страната. Само в София екипи на НЦХТ, БЧК, доброволци от Младежкия Червен кръст и студентските организации работиха сред младежите от 25 висши учебни заведения и факултети. През 2006 г. около 4500 студенти и ученици в цялата страна дариха безвъзмездно кръв.

На 9 февруари 2007 г. НЦХТ стартира нова Национална кампания за безвъзмездно кръводаряване „Дари кръв! Дари живот сега!” по инициатива на Съюза на българските командоси и Клуба по парапланеризъм „Смуглянка 13”. Кампанията бе посветена на българските медицински сестри в Либия. По време на кампанията в която се включиха много симпатизанти и членове на Съюза на българските командоси дариха кръв над 130 човека.

През 2006 г. над 160 000 българи са изявили желание да дарят кръв. Около 10% от тях са отложени от кръводаряване по различни медицински показания, като временно - около 60%, или 10 410 души. Не са допуснати до кръводаряване заради носителство на трансмисивни инфекции 1779 кандидат кръводарители (10,55%).

Относителният дял на безвъзмездните кръводарители е 97%, като близо 3/4 от тях са мъже. 86% от всички безвъзмездни кръводарители са от градовете. Дарилите за първи път са 21,9%. По този показател България изпреварва страни като Швейцария, Швеция, Холандия, Обединеното кралство, Австрия и Гърция. По-висок е този процент в Сърбия и Черна гора, Македония, Румъния и Германия. Най-много безвъзмездни кръводарители у нас има във възрастовата граница 30 - 40 години.

Кръводарителите на 1000 души население у нас са 19,23. По този показател водят Австрия - с 67,4, Словения – 54,4, Гърция – 34,2, Швеция – 30,5.

Осигуряването на безопасни кръв и кръвни съставки в достатъчно количество и с високо качество е част и от стратегическите приоритети на МЗ. Качеството и безопасността на кръвните съставки е приоритет в програмата за обществено здраве на Европейския съюз.

Обемът на дейностите в НЦХТ и регионалните центрове по трансфузионна хематология в Пловдив, Плевен, Стара Загора и Варна е увеличен с 1,5 пъти след извършена концентрация на всички дейности по диагностика и преработка на дарената кръв в тези структури при запазване на числения им състав.

След извършените промени през лятото на 2006 г. в Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, приемането на наредба за утвърждаване на медицинския стандарт по трансфузионна хематология, както и на други подзаконови документи нормативната уредба у нас в областта на кръводаряването и кръвопреливането е изцяло синхронизирана с директивите на ЕС.

За подобряване на трансфузионната мрежа и за осигуряването на качествени и безопасни кръв и кръвни продукти за лечебните заведения Министерството на здравеопазването ще достави апаратура за центровете по трансфузионна хематология на стойност 1,5 млн. евро. Финансирането се осигурява по Заемното споразумение със Световната банка. Търгът за апаратурата бе обявен в края на 2006 г. Очаква се до края на лятото да бъде доставена апаратура – хладилна площ за съхранение на кръв и съвременни прибори за кръвовземане за 23 отделения в МБАЛ-ове в страната.

По този начин в изпълнение на националната политика за безопасна кръв се осигуряват необходимите условия за извършване на дейностите в структурите на трансфузионната система на съвременно европейско ниво и ще бъде завършен процесът на модернизация на трансфузионната система.

Сподели в: