Върни се горе

   Министерство на здравеопазването обсъди и прие медицински стандарти по хирургия, имунология и клинична микробиология. Стандартите са разработени от водещи специалисти и са широко обсъдени в съответните професионални общности в здравната мрежа.

   Стандартите регламентират принципите, нормите и правилата за адекватна медицинска практика в областта на хирургията, имунологията и клиничната микробиология. Те са разработени и ще се прилагат, съобразно международните медицински стандарти и ще гарантират оптималното медицинско обслужване на населението.

   Стандартите по хирургия, имунология и клинична микробиология са сериозни стъпки при изпълнението на Националната програма “Медицински стандарти в Република България /2001-2007г./”, утвърдена с ПМС № 602 от 20.08.2001 г.

Сподели в: