Върни се горе

Във връзка с възникналите инциденти с взривете в стари военни складове станали в района на Челопеч – Чепинци, под ръководството на министъра на здравеопазването д-р Евгений Желев, МЗ предприе незабавно следните действия:

Изпратени са пет екипа на Центровете за спешна медицинска помощ, като оперативния дежурен екип в Националния медицински координационен център се постави в готовност за изпращане на още екипи от гр. Перник и околни населени места.

След проведено съвещание на Съвета по сигурност и управление при кризи в Министерството на здравеопазването бяха набелязани последващите действия от компетентността на МЗ.

Изпратени бяха три линейки с реанимационни екипи на мястото на произшествието, снабдени с индивидуални средства за защита с оглед възможността за обгазяване. Разпоредено бе на РИОКОЗ-София да извърши вземане на проби от въздух и водата в района. Разпоредено бе на военно ХЕИ чрез началника на ВМА да бъде извършено допълнително пробовземане.
Създадена е готовност за приемане на обгазени или пострадали в лечебни заведения.

Сподели в: