Върни се горе

Министерството на здравеопазването и Националната здравна каса ще направят всичко възможно да се улесни достъпът на гражданите до болниците и да се подобри качеството на обслужването. Това увери министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски на пресконференция след срещата между ръководствата на МЗ и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), която се проведе днес, 23 януари.
В разговора постигнахме нещо много важно – излизаме с единна позиция  за необходимостта от подобряване на достъпа и качеството на предлаганите медицински услуги в общинските болници. Оптимисти сме от днешната среща и ще поемем нашата отговорност на местно ниво, заяви г-н Иван Аспарухов, кмет на община Мездра и член на Управителния съвет на НСОРБ.

Срещата се проведе по покана на ръководството на МЗ. В нея участваха министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски, заместник-министрите д-р Емил Райнов и д-р Матей Матеев, директорът на дирекция „Медицински дейности” доц. Стоян Александров. Представители на НСОРБ бяха изпълнителният директор на сдружението Гинка Чавдарова, членове на неговия Управителен съвет, кметове и заместник-кметове, председатели и членове на общински съвети, управители на общински болници.

На срещата основно бяха дискутирани проблемите на болничното здравеопазване в общините. Предмет на следваща среща между ръководствата на двете институции ще е извънболничната помощ и работата на общопрактикуващите лекари.

Министър Гайдарски още веднъж потвърди пред журналистите, че няма да бъдат закривани общински болници, в което той увери представителите на НСОРБ по време на срещата. Целта е общинската здравна мрежа да се усъвършенства, като в консенсус между централната и местната изпълнителна власт се дефинира пакета дейност на общинските болници спрямо здравните потребности на хората в техния район. 

Политиката на МЗ е за улесняване достъпа на живеещите във всички общини до необходимата им медицинска помощ и повишаване качеството на предлаганите медицински услуги, бе заявено на срещата с представителите на местната власт в страната. За целта в момента МЗ прави преоценка на клиничните пътеки и подготвя промени в Наредба 40, която регламентира пакета дейност, изпълняван от болниците и заплащан от НЗОК. С измененията се предвижда да се прецизират условията за работа на болниците с оглед на медицинската целесъобразност. Промените ще бъдат готови до 3 месеца, съобщи министър Гайдарски.

На срещата бе коментиран изключително актуалният въпрос за проблемите пред дейността и съществуването на общинските болници, които поставя въведеното от НЗОК ограничение за сключване само на два договора с касата (по един в болничната и в доболничната помощ) от лекарите-специалисти. Договорено бе в населените места, където липсват необходимите специалисти, при доказана необходимост и след мотивирано искане от страна на местната власт и болницата, районните здравноосигурителни каси ще разрешават сключването на трети договор. Това изключение да се прави по ясни критерии и правила, за да има пълна прозрачност, настояха от НСОРБ.
 
Второто решение на проблема, предложено от МЗ, е с промяна в клиничните пътеки да се позволи на специалисти по вътрешни болести да изпълняват някои клинични пътеки, за които в момента се изискват само тесни специалисти.

Двете нови възможности ще облекчат достъпа на хората и осигуряването от общинските болници на адекватна медицинска помощ. Затова те бяха приети с одобрение от представителите на НСОРБ и управителите на общинските болници.

Като причина за възникналото напрежение и като грешка министър Гайдарски отчете пред НСОРБ и журналистите, че НЗОК не е уведомила общинските власти и не им е разяснила намеренията, които има, и промените, които прави.

Министър Гайдарски припомни, че всяка година със средства от своя бюджет МЗ допълнително субсидира общински болници в отдалечени рискови райони. За 2008 г. за тази цел са осигурени 8 млн. лв. – с 1 млн. лв. повече отколкото през 2007 г. Предстои експертите на НСОРБ да актуализират и да представят в МЗ списъка на болниците, които ще получат допълнителните средства.

На срещата поискахме от МЗ да бъдат изяснени правилата за развитие на болниците, какъв тип лечебни заведения е необходимо да се развиват по места, каза г-жа Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на сдружението. Тя предложи през тази година експертите на МЗ и НСОРБ да разработят съвместно ясни правила за финансова подкрепа за преструктуриране на общинските болници.  Според нея необходимата реформа може да се извърши само с икономически стимул, за да се стига до разруха на общинските болници. Тя подчерта, че в момента няма община, която да не инвестира в болницата си, но за да бъде по-ефективен този процес трябва да има яснота за нейното съществуване.

Сподели в: