Върни се горе

От понеделник, 3 юли, до 9 юли в село Ковачевци ще се проведе лятно училище за младежи – обучители на връстници по Компонент 7 „Превенция на ХИВ/СПИН сред млади хора във и извън училище” на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”.

Сред основните приоритети на националната политика за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и полово-предавани инфекции е въвеждането на съвременно здравно образование в българското училище.

В лятното училище ще участват ученици, педагози, училищни психолози и учители от пилотните общини Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Шумен, в които се осъществяват дейности по Програмата и развитие на национална мрежа от обучители на връстници. Младите хора, които за първи път се обучават в рамките на инициативата „Връстници обучават връстници”, ще се запознаят с много нови неща, които ще им дадат необходимата информация, нагласи и умения за здравно поведение, които ще предадат на своите съученици и приятели. Педагогическите специалисти ще се обучават как да работят с учениците-обучители на връстници и ще сформират съвместни екипи за предаване на наученото в училище.

Лятното училище в с. Ковачевци се организира за четвърта поредна година. Повече от 400 ученици и 80 педагози са преминали през това обучение. От тях се очаква да водят дискусии за ХИВ и полово-предавани болести извън училище или по време на учебните часове по свободно избираем предмет, да участват в АНТИСПИН кампании, да се опитат да помогнат на своите връстници за изграждането на толерантност към хората, живеещи с ХИВ/СПИН.

Сподели в: