Върни се горе

Днес, 8 август 2003 г., приключи работата на одиторския екип на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. Мисията оцени готовността на Министерството на здравеопазването да извършва доставки на лекарства, медицинско оборудване, здравни продукти и други услуги за реализиране на програмата «Превенция и контрол на ХИВ/СПИН».

Експертната мисия на Глобалния фонд за борба срещу СПИН даде висока оценка на готовността на Министерството на здравеопазването да реализира всички дейности, заложени в осемте основни компонента на програмата, свързани с доставката на медицински и немедицински продукти.

Осемте компонента на програмата са свързани с изграждането на инфраструктура и обучението на кадри, отговорни за превенцията и контрола на ХИВ/СПИН, изграждане на 10 регионални звена за координация на програмата, обучение на 400 специалисти от здравния и социалния сектор и полицейски служители за работа с уязвими групи, изграждане на национална система за постоянен епидемиологичен и поведенчески надзор на ХИВ/СПИН, снабдяване със съвременна техника на лабораториите, изграждане на 5 нови центъра за доброволно изследване и консултиране на ХИВ/СПИН и подпомагане на съществуващите 6 кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН, изграждане на 5 дневни центъра за консултиране на лица употребяващи наркотици и техните семейства и близки и други.

От своя страна МЗ трябва да осъществява строг контрол върху всички институции и неправителствени организации, които ще участват в изпълнението на програмата.

Контролът ще се осъществява от Секретариата на Глобалния фонд в Щвейцария, местния представител на фонда у нас (KPMG) и Националния координационен комитет, в състава на който влизат 26 члена. На всеки три месеца МЗ ще предоставя подробен отчет за хода на изпълнение на програмат.

По споразумението, подписано между Министерството на здравеопазването и Глобалния фонд за борба срещу СПИН, страната ни ще получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 6 894 270 щатски долара за периода 2003-2005 г. за реализиране на програмата «Превенция и контрол на ХИВ/СПИН».

Сподели в: