Върни се горе

Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев утвърди „Методично указание за ранна диагноза и поведение при туберкулоза за лекари от лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ". То беше разработено от работна група, съставена от изтъкнати експерти в областта на диагностиката, контрола и лечението на туберкулозата, в съответствие със съвременните международни стандарти, препоръките и ръководствата на Световната здравна организация.

          Методичното указание е предназначено за лекарите от лечебните заведения за първична извънболнична медицинска помощ и има за цел да предостави необходимата информация за правилното поведение при откриването, лечението и профилактиката на туберкулозата в страната. То включва основните принципи в подхода за контрол на болестта, в изпълнение на „Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2007-2011 г." и Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България", финансирана от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария.

Сподели в: