Върни се горе

Българската делегация ще подкрепи разработването на Европейска стратегия за незаразните болести

Министърът на здравеопазването Славчо Богоев замина днес за Копенхаген, където утре, понеделник, 6 септември, започва 54-та сесия на Европейския регионален комитет на Световната здравна организация (СЗО). Годишната среща на представителите на 52-те страни от Европейския регион на СЗО ще продължи до 9 септември.

На 54-тата сесия ще бъде отчетена работата на Европейското регионално бюро за периода 2002–2003 г. Основен акцент в нея е изпълнението на стратегията “Услуги, съответстващи на новите нужди”,приета от Регионалния комитет през септември 2000 г. Стратегията има за цел да подкрепя страните-членки при развиване и поддържане на техните здравни политики, здравни системи и програми за обществено здраве. Специално внимание сесията ще отдели на актуализирането на стратегията “Здраве за всички”.

Една от основните теми, която ще дискутират участниците в сесията, е подготовката на Европейска стратегия за незаразните болести. Изготвянето на документа се налага, тъй като все още липсва по-обхватен подход към превенцията и контрола на тези заболявания (рак, сърдечносъдови заболявания, диабет).

Хроничните неинфекциозни болести представляват основната тежест на заболяванията по целия свят, като в Европа тежестта е по-голяма в сравнение с останалите региони на СЗО. Те са най-голямото предизвикателство за общественото здравеопазване в Европейския регион на СЗО и според съвременните научни доказателства се очаква в близките години тяхното бреме в тези страни постоянно да нараства. Една от причините за съществуващите значителни трудности е липсата на ефективен интегриран подход към тези болести в рамките на здравните системи. Голямо значение имат и социалните неравенства, тъй като те определят достъпността и възможностите на хората за избор. Информираността на населението и неговите здравни знания са друг важен фактор, който може и следва да се промени ускорено.

Предвижда се 54-та сесия на Европейския регионален комитет да приеме резолюция, с която подканя страните-членки да определят като един от първостепенните си приоритети незаразните болести; да развиват политики и да създадат солидна рамка за цялостен подход към проблема на национално ниво.Европейската стратегия за незаразните болести ще бъде разработена в сътрудничество със страните-членки, неправителствени организации, агенции, и ще бъде представена на 56-та сесия на Европейския регионален комитет.

Позицията на българската делегация е, че разработването на Европейска стратегия за хроничните неинфекциозни болести е изключително актуална задача за всички страни-членки и за СЗО като цяло и сериозността на проблема налага този процес да се ускори. Българската делегация ще подкрепи приемането на предложената резолюция.

На сесията ще бъде докладвано и за подготовката на Европейската министерска конференция по проблемите на психичното здраве, която ще се проведе от 12 до 15 януари 2005 г. в Хелзинки. Конференцията ще насочи вниманието си към човешките права, еднаквост на психично-здравните услуги, стигмата и дискриминацията, стреса и самоубийствата. Тя ще приеме План за действие.

През тази година Министерският съвет прие два важни документа – Политика за психично здраве 2004-2012 г. и План за действие, чиито стратегически цели представляват реално провеждане на реформата в този сектор у нас. Предвижда се изграждането на демонстрационния проекти за дневен център, защитени жилища, създаване на мобилно психиатрично звено, национално изследване на стреса и други.

В рамките на 54-тата сесия ще бъде обсъден Доклад за здравето в Европа. Ще бъде направен преглед на състоянието на общественото здраве и проблемите на децата и младите хора до 18-годишна възраст. Ще се конкретизират изискванията за ефективно обществено здраве през следващите 10 години.

Сподели в: