Върни се горе

На 26 и 27 април 2004 г. министърът на здравеопазването Славчо Богоев е на посещение в Братислава, Словакия.

По време на своето посещение министър Славчо Богоев ще се срещне със словашкия си колега д-р Рудолф Заяц и с държавните секретари на Министерството на здравеопазването на Словакия д-р Ян Гайдош и д-р Петер Отингер.

В рамките на срещите ще бъдат обсъдени теми, свързани с провеждането на здравните реформи в двете страни и новото законодателство, финансирането на здравеопазването, възможностите за разширяване на сътрудничеството до 2005 г. чрез използване на безвалутен обмен на специалисти, опитът на Словакия в областта на трансплантацията на органи.

Министър Богоев ще посети Общата здравноосигурителна каса на Словакия и болницата “Ружинов” в Братислава.

През януари 2003 г. по време на официално посещение на делегация на словашкото Министерство на здравеопазването в България беше подписан План за сътрудничество между двете страни в областта на здравеопазването. Сътрудничеството се осъществява в областта на здравната политика, финансирането на здравеопазването, промоцията на здраве и профилактиката на болестите, здравния контрол върху безопасността на храните, стоките и факторите на околната среда, епидемиологичния контрол на инфекциозните заболявания, лекарствената политика и др. Планът предвижда разширяване на сътрудничеството в областта на държавния санитарен контрол и контрола върху безопасността на стоките, имащи значение за здравето на населението (храни, козметични продукти, препарати за бита и др.).

Двете страни си сътрудничат при разработването и изпълнението на националните и локални планове за действие по околна среда и здраве и се информират взаимно при възникване на екологични ситуации, криещи опасност за здравето на населението. Планът предвижда обмяна на опит в областта на трудовата медицина и професионалната заболеваемост и обмен на специалисти на безвалутна основа в рамките на 30 дни годишно.

В Словакия също се провеждат реформи в областта на здравеопазването. Основните стъпки са в посока на децентрализация. Държавни остават големите болници, факултетските болници и специализираните институти, които са около 20 на брой. Останалата част от болниците преминава към регионалното самоуправление. Средноголемите болници са под управлението на съответните области, а малките към общините. Реформата в амбулаторната помощ в Словакия е изпреварила частично реформата в болничната помощ. Работи се по специален закон, обединяващ три елемента – здравните грижи, медицинското обслужване и здравното осигуряване. Основната идея, която се влага в този троен закон, е промяната в социалното здравеопазване – въвежда се съучастие на гражданите при заплащането на някои медицински услуги. Ще се въведе съучастие и частично заплащане от гражданите на някои медицински услуги и в амбулаторната помощ. Ще бъдат определени основни лекарства, които ще останат безплатни, в останалите случаи в заплащането ще участва и самият гражданин.

Сподели в: