Върни се горе

Със Заповед № РД-09-687 от 20.08.2004 г. министърът на здравеопазването Славчо Богоев утвърди броя на местата за специализации в системата на здравеопазването. Определени са местата, финансирани от държавата за работещи и неработещи в база, местата за неработещи, както и тези, които са срещу заплащане. Разпределението е направено по бази, които са акредитирани съгласно Закона за лечебните заведения. Заповедта е изпратена до ректорите на висшите медицински училища за изпълнение.

Разкрити са 52 специалности за лекари с образователно-квалификационна степен “магистър”. Броят на местата за “Обща медицина” е 557 в 5-те висши медицински училища, за “Спешна медицина” – 153 в 25 центрове за спешна медицинска помощ и УМБАЛСМ “Пирогов”. По специалността “Нервни болести” ще могат да се обучават 139 лекари в 29 болници, а по “Хирургия” – 189 в 33 лечебни заведения.

Специалностите за стоматолозите са 9 със 127 места, а за фармацевтите – 6 с 56 места.

За завършилите медицински колежи са разписани 8 специалности.

Утвърдени са 24 профилни специалности за лекари, сред които са 16 места за специалността “Съдова хирургия”, 75 – за “Онкология”, 83 – за “Кардиология”, 72 – за “Пневмология и фтизиатрия”, 33 – за “Нефрология” и др. Определени са местата и за новите профилни специалности – “Детска гастроентерология”, “Детска неврология” и “Детска нефрология”.

20 специалности с общо 170 места са разкрити за бакалаври и магистри с немедицинско образование, работещи в системата на здравеопазването.

Сподели в: