Върни се горе

На 11 и 12 май (вторник и сряда) в Кърджали ще се проведе годишното Национално съвещание на директорите на хигиенно-епидемиологичните инспекции и националните центрове с ръководството на Министерството на здравеопазването.

В съвещанието ще участват г-н Славчо Богоев, министър на здравеопазването, д-р Любомир Куманов, заместник-министър на здравеопазването и главен държавен санитарен инспектор и доц. д-р Красимир Гигов, главен секретар на Министерство на здравеопазването .

На 12 май (сряда) от 10.30 часа в залата на хотел “Арпезос” в Кърджали министър Славчо Богоев и представители на МЗ ще дадат пресконференция.

На годишното национално съвещание ще бъдат отчетени резултатите от дейността на дирекция “Здравна профилактика и държавен санитарен контрол” към Министерството на здравеопазването през 2003 г. Ще бъдат дискутирани и резултатите от дейностите по контрола на ХЕИ през изминалата година върху водоизточниците в страната, качеството на атмосферния въздух, шума в населените места, безопасността на храните, общата заразна заболяемост, имунизационния обхват и други. Ще се обсъдят проблемите при реализацията на задачите по държавния санитарен и противоепидемичен контрол и профилактиката на болестите, промоцията на здраве. Сред основните теми на срещата са и насоките за работа на ХЕИ през 2004 г.

На съвещанието ще бъдат разгледани и въпроси, свързани със съвместната дейност на Националния център по хигиена, медицинска екология и хранене и хигиенно-епидемиологичните инспекции за изграждането на съвременна лабораторна база; предизвикателствата пред хигиенно-епидемиологичната служба в борбата със заразните и паразитните болести; съвместната дейност на Националния център по радиобиология и радиационна защита и ХЕИ за изграждането и прилагането на система за контрол на качеството на медицинското облъчване.

Ще бъдат представени и адаптивни стратегии за промоция на здраве и профилактика на болестите. Ще се обсъди и ходът на изпълнение на програмата “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария.

Сподели в: