Върни се горе

В четвъртък, 25 март, от 13.30 часа министърът на здравеопазването Славчо Богоев ще открие офиса на Програма «Превенция и контрол на ХИВ/СПИН», финансирана от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария.

В официалното откриване ще участва и г-н Урбан Вебер, финансов мениджър на Глобалния фонд за страните от Източна Европа и Прибалтика.

Новият офис на Програмата се намира на ул. «Алабин» № 31, ет. 4. Създаването му става и със съдействието на КPMG – България, които съгласно подписаното споразумение са местни представители на Глобалния фонд.

Посещението на г-н Урбан Вебер у нас (от 23 до 26 март) е свързано и с подготовката ни за провеждането на Регионална конференция на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, на която България ще е домакин през юни тази година.

В срещата ще участват представители на страните от Централна и Източна Европа, Прибалтика и Централна Азия. Провеждането й у нас бе договорено от министъра на здравеопазването Славчо Богоев и представители на Секретариата на Глобалния фонд по време на състоялата се на 23-24 февруари в Дъблин Mинистерска конференция „Премахване на бариерите – Партньорство за борба срещу ХИВ/СПИН в Европа и Централна Азия”.

Официално домакинството на България бе потвърдено на Седмото заседание на Борда на Глобалния фонд, което се проведе на 18-19 март тази година в Женева, Швейцария.

Целта на посещението на г-н Вебер е да проследи и анализира изпълнението на поетите ангажименти по Споразумението между Глобалния фонд и Министерството на здравеопазването и да се обсъди подготовката на предстоящата Регионална конференция през юни. По време на посещението си г-н Вебер ще се срещне с министъра на здравеопазването Славчо Богоев и представители на международни агенции за развитие, за да обсъди възможностите за сътрудничество за изпълнение на Програма «Превенция и контрол на ХИВ/СПИН», финансирана от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария.

Сподели в: