Върни се горе

Във вторник, 16 септември, министърът на здравеопазването Славчо Богоев ще посети Стара Загора. Там той ще открие проект за преструктуриране на болничната мрежа в областта, който се реализира с техническата помощ на Американската агенция за международно развитие.

Проектът е първа стъпка от реализирането на приетата от правителството Стратегия за преобразуване на болничната помощ. Със съгласието на централната и местните власти за него са избрани четири представителни за страната области – Габрово, Ловеч, Стара Загора и Разград.

Целта на проекта е да се направи оценка на реалното състояние на болничната помощ в Старозагорска област чрез ясно представяне и анализ на основните фактори, които влияят върху нея.Ще се анализира инфраструктурата на болничната помощ в областта, ще се преценят какви са реалните здравни потребности на населението от областта и как отговаря на тях създадената болнична мрежа чрез услугите, които предоставя.

Предвижда се работата на консултантския екип да продължи около 4 месеца. Като краен резултат изготвеният от него доклад трябва да посочи възможности за постигането на оптимално и ефективно използване на болничните ресурсите, така че да се задоволят конкретните нужди на обслужваното население.

Докладът на консултантския екип ще бъде представен на обществеността в Старозагорска област, за да се постигне консенсус за бъдещето на болниците в региона.

Анализът ще завърши с предложение до Министерството на здравеопазването за преструктуриране на болничната мрежа в областта и за финансиране на този процес.

По време на посещението си в Стара Загора министър Богоев ще се срещне с областния управител Мария Нейкова и с кмета на града д-р Евгений Желев. Ще се проведе и работна среща с участието на кметовете на всички общини в областта, директорите на всички болници в региона, директорите на РЦЗ, ХЕИ, РЗОК, председателя на регионалната лекарска колегия.

В 12.30 ч. министърът на здравеопазването Славчо Богоев ще даде пресконференция за представителите на централните и регионалните медии в Стара Загора.

Сподели в: