Върни се горе

В сряда, 15 юни, министърът на здравеопазването Славчо Богоев ще бъде на посещение в Шумен и Варна.

От 11.00 ч. министър Славчо Богоев ще открие новата сграда на Териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) в Шумен.

За ремонта и преустройството на базата Министерството на здравеопазването е осигурило 60 000 лв. С пребазирането ще се осигури възможност за разкриване на още един екип и ще се оптимизира процесът на работа. По този начин ще се облекчат пациентите, като се намалят сроковете за издаване на решенията им. За подпомагане на дейността на регионалните картотеки на Регионалния център по здравеопазване в Шумен са предоставени допълнително 9000 лв.

Към момента към лечебните заведения у нас са разкрити 92 ТЕЛК. За подобряване на работата по експертиза на работоспособността и за облекчаване на хората, които се нуждаят от нея, през 2004 г. бяха разкрити 26 нови ТЕЛК, а от началото на 2005 г. е разкрита една нова ТЕЛК. Предстои разкриването на нова ТЕЛК и в гр. Кубрат.

В бр. 47 на “Държавен вестник” от 7 юни са обнародвани два нови нормативни акта в областта на експертизата на работоспособността - ПМС № 97, с което бе приет Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността, и ПМС № 99, с което бе утвърдена новата Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

С новите разпоредби се подобрява организацията на работа на консултативните комисии и качеството на експертната дейност, облекчават се процедурите за установяване на неработоспособност, създават се условия за по-правилна преценка на степента на намалената работоспособност.

В 15.30 ч. министър Славчо Богоев ще открие Клиниката по кардиохирургия в Университетската многопрофилна болница за активно лечение “Света Марина” във Варна.

За разкриването на новата структура в болницата Министерството на здравеопазването е осигурило средства в размер на 3 млн. лв. С нововъведението УМБАЛ “Света Марина” ще стане третият център по кардиохирургия у нас (след София и Пловдив).

С цел увеличаване на хирургичната активност и в съответствие със световните стандарти в “Св. Марина” се изгражда отделение по еднодневна хирургия. За проекта са предвидени около 1 млн. лв. С реализацията му жителите на Варна и региона ще има в пълен обем достъп до най-качествените хирургични технологии.

За повишаване на качеството на медицинското обслужване ще допринесе и модерната апаратура, която болницата получи от револвиращия инвестиционен фонд по линия на заема със Световната банка. Тя е на обща стойност над 2,8 млн. лв. и ще обезпечи най-натоварените структурни звена.

За по-малко от 6 месеца общо от държавния бюджет и от частни договори в “Св. Марина” са инвестирани над 10 млн. лв.

Варна е първата община, в която ще стартира децентрализирането на лечението на ХИВ/СПИН. В Клиниката по инфекциозни болести към УМБАЛ “Св. Марина” предстои да заработи сектор за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН. Със средства на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” бе извършен ремонт на болничните и лабораторни помещения на стойност над 82 000 лв. Предоставена е и медицинска апаратура за 148 000 лв. Медицинският университет във Варна ще бъде включен в дългосрочна програма за обучение на лекари и медицински сестри от здравната мрежа за ранна диагностика на ХИВ инфекцията.

Сподели в: