Върни се горе

В петък, 10 юни, министърът на здравеопазването г-н Славчо Богоев ще открие обновеното хирургично отделение на Многопрофилната болница за активно лечение “Д-р Братан Шукеров” в Смолян.

Базата, на която бе извършен основен ремонт и реконструкция, включва хирургично отделение, следоперативна реанимация, операционен блок.

За капиталови разходи за обновяването и модернизирането на областната болница в Смолян за периода 2002-2005 г. Министерството на здравеопазването е предоставило над 500 000 лв. През 2002 г. са осигурени 90 000 лв. за ремонт на детското интензивно отделение, през 2003 г. е ремонтирана сградата на болницата и е закупена апаратура за неонатологичното отделение, през 2004 г. средствата за капиталови разходи са насочени към нова апаратура, ремонта на хирургичното отделение и преоборудване на следоперативната реанимация. През 2005 г. чрез Револвиращия инвестиционен фонд, създаден по линия на заемното споразумение със Световна банка, МБАЛ – Смолян получи апаратура за около 215 000 лв.

В събота, 11 юни, министър Славчо Богоев ще открие в Пампорово “Чилови дни 2005”.

По традиция те се организират от БЛС и Регионалната лекарска колегия в Смолян и са посветени на известния български учен, лекар и общественик проф. Константин Чилов. Тази година дните ще протекат по формата на Летен Университет “Проф. Константин Чилов”, в който ще участват над 150 медицински специалисти от страната.

Сподели в: