Върни се горе

В сряда, 27 октомври, от 10.30 часа министърът на здравеопазването Славчо Богоев ще открие новата сграда на Националния център по хематология и трансфузиология.

Новата сграда на НЦХТ се намира на бул. “Климент Охридски” (зад Националната болница по онкология, спирката на авт. 280).

След церемонията по откриването ще бъдат разгледани някои от новите бази – отделение за костно-мозъчна трансплантация с 9 стерилни бокса; GMP-зала за вземане на стволови хемопоетични клетки и извършване на генна терапия; звеното за лечение на болни с вродени хемолитични анемии – най-големият таласемичен център в страната; лабораторията за цитологична и хистологична диагностика на кръвни заболявания, която разполага с нова модерна апаратура за флоуцитометрия и където се извършва контрол на количеството на стволовите хемопоетични клетки.

Министърът на здравеопазването Славчо Богоев и директорът на НЦХТ доц. Андрей Андреев ще дадат пресконференция за насоките на развитие на хемотрансфузиологията у нас и новите дейности на НЦХТ, свързани с изпълнението на Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането.

След откриването на новата база и пресконференцията, министър Славчо Богоев ще даде старт на есенната Национална кампания за безвъзмездно и доброволно кръводаряване “Капка по капка - живот” 2004 г.

Сподели в: