Върни се горе

Днес, 29 септември, по покана на министъра на здравеопазването Славчо Богоев се състоя среща на ръководството на Министерството на здравеопазването с новоизбрания прокурист на Многопрофилната болница за активно лечение – Пазарджик д-р Димитър Савов и досегашния изпълнителен директор на болницата д-р Петко Митев.

На срещата бяха обсъдени проблемите, възникнали в лечебното заведение след решението на акционерите на дружеството на проведеното на 19 септември Общо събрание за смяна на двама членове на Съвета на директорите и избора на прокурист на дружеството. Бяха обсъдени и въпросите, поставени от медицинските специалисти от болницата по време на протестните действия през миналата седмица.

Във водените от министър Богоев разговори стана ясно, че работещите в МБАЛ – Пазарджик нямат определени синдикални искания, свързани с работните заплати, предприемането на рестриктивни финансови мерки и други подобни проблеми, които да изискват намесата на МЗ като основен акционер на дружеството.

Ясно бе заявено и че протестиращите медицински специалисти нямат лични претенции и не отправят лични нападки срещу избрания от Съвета на директорите прокурист на дружеството.

В проведения разговор д-р Петко Митев изказа становище, че приема избирането на д-р Савов за прокурист, тъй като счита, че както досега, така и занапред ще работят съвместно много добре, и ще го подкрeпя в неговата по-нататъшна дейност.

Срещата на ръководството на МЗ с представителите на МБАЛ – Пазарджик премина в конструктивен дух.

Сподели в: