Върни се горе

Във връзка с постъпили в Министерството на здравеопазването сигнали от пациенти с онкологични заболявания за неполучени от тях медикаменти, министърът на здравеопазването Славчо Богоев разпореди да се извършат проверки в две болници - Националната специализирана болница за активно лечение по онкология и Многопрофилната болница за активно лечение “Царица Йоанна”.

Проверките започват от днес и ще бъдат извършени от Инспектората и експерти от МЗ. Ще се провери организацията по предписване и получаване на лекарствата, разпределяни от комисиите за поименно отпускане на онкологични лекарства по Наредбата за скъпоструващо лечение.

МЗ е разпределило скъпоструващите лекарства по поименни протоколи за лечение на солидни тумори и към момента няма чакащи за одобряване на протоколи от специализираните комисии. Разпределението на медикаментите е предоставено на фирмите-дистрибутори. Според договорите те изпълняват заявките за доставка в 10-дневен срок, след което те се предоставят на пациентите от съответните лечебни заведения. В МЗ има сигнали, че лекарства по поименни протоколи не са достигнали до пациентите, за които те са одобрени.

Сподели в: