Върни се горе

На 11 ноември 2003 г. министърът на здравеопазването Славчо Богоев откри обновената част на Специализираната болница за активно лечение по сърдечно-съдови заболявания (Националната кардиологична болница) - новата регистратура и първия етап от болничната информационна система, обновеното отделение по сърдечна хирургия, операционния блок на отделението по съдова хирургия, новата апаратурата за микробиологична диагностика. 

С влизането в действие на новите обекти ще се облекчи и разшири достъпът на пациентите до консултации и лечение в болницата, ще се повиши качеството на медицинското обслужване, ще се модернизира и подобри работата на медицинските специалисти в болницата.
   
От изключително значение е пътят на пациента да започва от една модерна, компютъризирана регистратура, която бързо и компетентно да насочва хората, каза на проведената по-късно пресконференция министър Славчо Богоев. Самият той изпробва новата придобивка на болницата, като мина по пътя на пациента и бе регистриран в болничната информационна система с талон с фиксирана дата и час за посещение.
   
Новата регистратура е част от първия етап от въвеждането на болничната информационна система.
Тя ще предоставя информация за състоянието на пациентите от постъпването им в болницата до всеки един момент на тяхното лечение. Новата информационна система ще дадевъзможност да се създадат електронни досиета на пациентите, което ще позволи да се прилагат най-качествените и ефективни методи при всеки отделен случай. Това ще улесни значително медицинския персонал и управлението на болницата. На базата на достоверно събрана информация ще могат да се правят стойностни икономически и медицински анализи, които са от голямо значение за по-ефективното управление на болницата, подчерта министър Богоев.
   
Разходите по изграждане на новата регистратура са около 20 000 лв., а на болничната информационна система - около 50 000 лв. Те са част от проект, планиран да се осъществи в рамките на 3 години с обща стойност около 150 000 лв.
   
В обновеното отделение по сърдечна хирургия и операционния блок на отделението по съдова хирургия са създадени много добри условия за оперираните пациенти
, обясни изпълнителният директор на болницата доц. Владимир Пилософ. Той припомни, че през 1963 г. тук са направени първите у нас операции под екстракорпорално кръвообращение (в Европа операциите под ЕКК са внедрени между 1956-60 г.), внедрени са много методи на сърдечната и съдова хирургия. Новият операционен блок има 3 зали с отговаряща на изискванията климатична инсталация и позволява да се извършват най-сложни операции. Създадени са нормални условия за престой на пациентите. Голяма част от стаите имат самостоятелен санитарен възел.
   
За ремонта на отделението по сърдечна хирургия са изразходвани около 550 000 лв., а за новата операционна на съдова хирургия - 420 000 лв., осигурени от МЗ.
   
Националната кардиологична болница е уникална високотехнологична и високоспециализирана болница, подчерта министър Богоев. Годишно през нея болница минават 35 000 пациенти за хоспитализация и консултации.
Само от началото на 2003 г. досега тук са се лекували близо 8000 пациенти. Използваемостта на болничните легла е една от най-високите за страната – 90%. За десетте месеца на 2003 г. в СБАЛССЗ са извършени 1869 операции, като 660 от тях са сърдечна хирургия на възрастни, 337 – сърдечни операции на деца, 536 съдови операции и 336 - поставяне на електрокардиостимулатори.
   
Новата апаратура за микробиологична диагностика, която също бе открита при посещението на министър Богоев, дава възможност за експресно получаване на антибиограми (т.е. основно изследване за определяне на необходимостта от приложение на антибиотик при даден пациент). До момента такъв апарат има само в Пета градска болница. Прилаганите досега методи отнемат от 48 до 72 часа за получаване на точна антибиограма. С въвеждането в практиката на новия апарат резултатите ще се получават най-късно до 24 часа, а в рутинните случаи - за 4-5 часа. Това от една страна ще подобри изключително много лечението на пациентите, като своевременно се определя необходимата им терапия, а от друга, правилното определяне на нужния антибиотик ще намали значително разходите на лечебното заведение за тези медикаменти. Капацитетът на новата апаратура е 1000 проби на ден.
   
Ръководството на СБАЛССЗ има изработен генерален план за реконструкция и модернизация на болницата, който ще се изпълнява поетапно. Част от него е представеният в МЗ проект за цялостна реконструкция на отделението по спешна кардиология. То е основано през 1966 г., на територията, която сега заема, се намира от 1978 г. и за последен път е ремонтирано преди почти 20 години. Има сериозни проблеми с кислородната инсталация, не отговаря на съвременните изисквания за лечение на пациенти с остри кардиологични проблеми. Инвазивното отделение също се нуждае от реконструкция, за да отговаря на съвременните изисквания и за по-добрата реализация на Националната програма за развитие на инвазивната кардиология.
   
Екипът на тази високоспециализирана болница е силно заинтересован тя да се развива, каза министър Славчо Богоев. Разгледани са всички възможности за това, както и за подкрепа от страна на МЗ. Стъпка по стъпка ще се обновяват звената, които изискват най-бързо въвеждане на нови технологии.
   
Министерството на здравеопазването разбира важността на въпроса за съвременната технологична осигуреност на лечебния процес. През 2003 г. за капиталови разходи са разпределени 16 млн. лв., което прави 4% от активите на болниците. Същият размер на капиталовите разходи се залага и в бюджета за 2004 г.В последните 4 години има сериозно изоставане в модернизирането на болниците и обновяване на апаратурата в тях, призна министър Богоев. Според него, за да бъде болничната система на съвременно ниво като медицински технологии са необходими 90 млн. лв. Той заяви, че министерството приема снабдяването на болниците с необходимата медицинска техника и подмяната на амортизираната като национална задача и съобщи, че за технологичното обновяване на лечебните заведения ще се търсят средства за финансиране по линия на бюджета и чрез външни източници – от Световната банка, Европейската банка за развитие и други.

Сподели в: