Върни се горе

Министърът на здравеопазването Славчо Богоев одобри пълния пакет документи за сключването на договорите за субсидирането на лечебните заведения за болнична помощ през 2004 г..

Документите са изпратени на районните центрове по здравеопазване,които ще ги предоставят на съответните лечебни заведения за болнична помощ.

Пакетът от документи включва:

Методика за реда за субсидиране на преобразуваните лечебни заведения за болнична помощ с държавно и с общинско участие през 2004 г.

Приложение № 1, а към чл. 2, ал.1, т.1

Приложение № 1, б към чл. 3, ал.2 – Средни стойности по класове болести за групите болници

Приложение №1, в към чл. 5 и чл.6 – Средни стойности за извършена диализа и за издадено експертно решение от ТЕЛК

Приложение № 2 към чл. 4 – Групи лечебни заведения за болнична помощ

Приложение № 3 към чл.9 – Отчет за извършената медицинска дейност на болничното лечебно заведение

Приложение № 4 към чл. 9 – Отчет за изписани и починали пациенти

Приложение № 5 към чл. 9 – Декларация за информирано съгласие на пациента

Сподели в: