Върни се горе

В сряда, 6 април, от 11.00 часа министрите на здравеопазването Славчо Богоев и на отбраната Николай Свинаров ще направят първа копка на Националния медицински координационен център.

Центърът се намира в двора на Военно-медицинска академия.

На тържеството ще присъстват главният секретар на МЗ доц. д-р Красимир Гигов, началникът на Държавна агенция “Гражданска защита” Никола Николов, началникът на ВМА ген. Стоян Тонев и други гости.

Националният медицински координационен център бе създаден с Постановление № 197 на Министерски съвет от 3 август 2004 г. В него ще се извършва организацията на оказването на медицинска помощ при ликвидиране на последствията, причинени от бедствия, аварии, катастрофи и терористични актове. В ситуационния център към него ще се извършва координацията между различните ведомства, лечебни и здравни заведения, имащи отношение към ликвидиране последствията от бедствия, аварии, катастрофи и тероризъм.

Бъдещата сграда ще е на три етажа, с разгъната площ от 1400 кв. м. Общата й стойност ще е 1,662 млн. лв.

Сподели в: