Върни се горе

От днес понеделник, 2 май, до 5 май 2005 г. министърът на здравеопазването Славчо Богоев е на официално посещение във Федерална Република Германия.

По време на разговорите ще бъдат обсъдени досегашното сътрудничество в областта на здравеопазването между България и Германия и направленията за взаимодействие между министерствата на здравеопазването на двете страни за следващ 3-годишен период. В срещите с представители на немския бизнес ще се търсят възможности за увеличаване на инвестициите от Германия в системата на здравеопазване у нас за модернизиране на българските лечебни заведения.

Днес (2 май) министър Славчо Богоев ще се срещне с федералния министър на здравеопазването и социалното осигуряване на Германия г-жа Ула Шмид.

Сред основните теми на разговора са обмяна на информация и опит по проблемите, които съпътстват осъществяването на здравните реформи в двете страни. Ще бъдат обсъдени системите за финансиране на изпълнителите на медицинска помощ и мерките, регулиращи ценообразуването на медицинските продукти за хуманна употреба и тяхното включване в националната осигурителна система. Сред приоритетните въпроси са и проблемите по изпълнение на специализирания медицински надзор като система на надзора над качеството на оказваната медицинска помощ и информация за добрата медицинска практика. Акцент ще бъде оставен и върху прилагането на системата на диагностично-свързаните групи.

На срещата с федералния министър на здравеопазването и социалното осигуряване на Германия г-жа Ула Шмид министърът на здравеопазването г-н Славчо Богоев ще предложи проект на нова Програма за сътрудничество в областта на здравеопазването за следващите 3 години.

Действието на Програмата за сътрудничество, приета въз основа на сключеното през 2002 г. Споразумение за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука между министерствата на здравеопазването на двете страни, изтича през август 2005 г. България е заинтересована от продължаване и активизиране на сътрудничеството в областта на здравеопазването чрез програма за следващ 3-годишен период. Развитието на контактите е от голямо значение и във връзка с присъединяването на България към ЕС и свободното движение на пациенти и медицински специалисти.

Министерството на здравеопазването предлага сътрудничеството с Германия да се развива в няколко основни области – лекарствената политика, финансирането на болничната помощ (прилагането на системата на диагностично-свързаните групи), борбата с тютюнопушенето и превенция на наркомании и други зависимости, профилактика и ранно откриване на онкологични заболявания, трансплантационна медицина.

Нов изключително важен момент е електронното здравеопазване. От взаимен интерес е използването на немския опит при разработването и внедряването на отделни компоненти на електронното здравеопазване в България като основа за модернизиране на системата на здравеопазване.

Министър Славчо Богоев ще посети едно от най-старите болнични заведения в Германия и най-голяма университетска болница в Европа – “Шарите”. Министър Богоев ще се срещне с ръководството на болницата и ще се запознае с организацията на нейната лечебна и научна дейност.

Болница “Шарите” разполага с 80 клиники, разположени на 4 места в Берлин. Годишно в нея се обслужват (стационарно и амбулаторно) над 1,2 млн. пациенти. В болницата работят 15 000 специалисти в областта на медицинското обслужване, науката и обучението на медицински кадри.

По време на посещението си в Германия министърът на здравеопазването Славчо Богоев ще се срещне и с представители на немския бизнес в областта на здравеопазването и медицинската техника. Той ще разговоря с представители на ръководствата на Германската асоциация на промишлено-търговските камари, на известни фирми като SIEMENS, BRAUN, DRAGER MEDICAL, Заводския комплекс “Пфифевизен” .

В процеса на извършващата се у нас здравна реформа, свързана с нов начин на организация и финансиране на този сектор, Федерална Република Германия ни оказва значителна помощ.През 2002 г. в Берлин бе подписано Споразумение за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука между здравните министерства на двете страни, както и Програма за сътрудничество за тригодишен период. Сред определените с тези документи водещи области на сътрудничество са сърдечно-съдовите заболявания, онкологията, психиатрията. профилактиката и лечението на психиатрични заболявания. По инициатива на почетния консул на България в Хамбург проф. Имайер Министерството на здравеопазването разработи съвместно с Министерството на труда и социалната политика и Държавната агенция за закрила на детето проект за реконструкция на Детската психиатрична клиника “Св. Никола” към МБАЛ “Александровска”. Проектът кандидатства за финансиране по програма ФАР 2004-2006 г.

При официалното посещение на Държавния секретар на ФРГ в Министерството на здравеопазването в края на 2003 г. бе договорено сътрудничество и в областта на трансплантационната медицина, лекарствената политика и прилагането на системата на диагностично-свързаните групи.

Сподели в: