Върни се горе

Във връзка с неподписването на Националния рамков договор 2007 министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски заявява:

„Като министър на здравеопазването изразявам дълбокото си съжаление, че срещата, на която днес поканих членовете на управителните съвети на Националната здравноосигурителна каса, Българския лекарски съюз и Съюза на стоматолозите в България, завърши без подписване на Национален рамков договор за 2007 година. Разочарован съм, че НЗОК и БЛС (за разлика от БЛС) не постигнаха разбирателство в името на по-доброто здраве на гражданите на България в първата ни европейска година.

Липсата на нов национален рамков договор не създава опасност от сътресения в здравната система и рискове за медицинското обслужване на българските граждани. Категорично подчертавам, че неподписването на НРД не означава отказ от обслужване на пациентите, проблеми с финансирането на болниците, неизплащане на заплати на лекарите и медицинските специалисти. Всички български граждани трябва да бъдат спокойни, защото финансовият ресурс, определен с приетия бюджет на НЗОК, ще бъде използван целесъобразно и ефективно.

Създалата се ситуация с неподписването на Националния рамков договор за 2007 г. извади на показ някои проблеми. Тя показа, че досегашният модел на здравноосигурителна система, на договаряне на дейностите и заплащането на медицинските услуги е изчерпан и неефективен. Натрупани са противоречия и недостатъци, които го правят неадекватен на развитието на обществото и на неговите потребности. Както пролича и тази година, той не само не спомага, но става и спирачка за подобряване на здравната ни система и за нейното развитие.

Затова през януари 2007 г. – първата година на пълноправно членство на България в Европейския съюз, ще инициирам обществен дебат за модела на здравното осигуряване. Трябва да бъде постигнат консенсус за развитието на системата. Със законодателни и организационни мерки трябва да гарантираме по-добро регулиране на процесите в системата и да разграничим отговорностите между институциите, което да даде възможност за нейното усъвършенстване и функциониране.

За осъществяването на тези цели ще сформирам Консултативен съвет към Министерството на здравеопазването, който ще включва изтъкнати общественици, здравни специалисти, представители на структурите на гражданското общество. От институциите – Здравна каса и съсловни организации, дебатът за здравето трябва да се пренесе в обществото.”

Сподели в: